IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av klorhexidin
Rapport Länk
Chlorhexidine and p-chloroaniline http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_Screening_chlorhexidine.pdf