IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av DEET
Rapport Länk
Screening of N,N-dietyl-m-toluamid (DEET) http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_Screening_DEET.pdf