IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2009, benzothiazoles, benzenediamines and benzotriazoles
Rapport Länk
Screening of benzothiazoles, benzenediamines and benzotriazoles http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2023.pdf