IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2010, Läkemedel
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2010: Subreport 3. Pharmaceuticals http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2014.pdf