IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2000, Tetrabrombisfenol A
Rapport Länk
Screening av Tetrabrombisfenol A http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/TBBPA.pdf