IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2003, Bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon
Rapport Länk
Screening av bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenoler.pdf
Bilaga 1 Litteraturdata http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil1.pdf
Bilaga 2 Analysdata http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil2.pdf
Bilaga 3 Detekterade halter av BPA från tidigare undersökningar http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil3.pdf
Bilaga 4 Fiskdata http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil4.pdf
Bilaga 5 Sedimentdata http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil5.pdf
Bilaga 6 Provtagningspunkter http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil6.pdf
Bilaga 7 Provtagningsområden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/bisfenol_bil7.pdf