IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0351 mg/kg ww1979-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,302 mg/kg ww1979-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,222 mg/kg ww1980-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,366 mg/kg ww1980-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,147 mg/kg ww1981-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,281 mg/kg ww1981-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,141 mg/kg ww1982-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,245 mg/kg ww1982-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0908 mg/kg ww1984-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,224 mg/kg ww1984-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0173 mg/kg ww1985-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,255 mg/kg ww1985-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,136 mg/kg ww1986-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,284 mg/kg ww1986-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0177 mg/kg ww1987-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,221 mg/kg ww1987-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0824 mg/kg ww1989-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,218 mg/kg ww1989-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0874 mg/kg ww1991-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,205 mg/kg ww1991-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,074 mg/kg ww1992-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,193 mg/kg ww1992-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0706 mg/kg ww1993-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,176 mg/kg ww1993-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0266 mg/kg ww1995-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,189 mg/kg ww1995-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0219 mg/kg ww1996-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,209 mg/kg ww1996-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0778 mg/kg ww1997-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,189 mg/kg ww1997-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0165 mg/kg ww1998-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,196 mg/kg ww1998-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0756 mg/kg ww1999-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,20 mg/kg ww1999-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0438 mg/kg ww2000-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,186 mg/kg ww2000-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0254 mg/kg ww2001-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,173 mg/kg ww2001-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0709 mg/kg ww2002-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,187 mg/kg ww2002-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0142 mg/kg ww2003-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,164 mg/kg ww2003-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,118 mg/kg ww2004-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,213 mg/kg ww2004-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0667 mg/kg ww2005-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,18 mg/kg ww2005-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0537 mg/kg ww2006-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,183 mg/kg ww2006-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0605 mg/kg ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,154 mg/kg ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0283 mg/kg ww2008-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,177 mg/kg ww2008-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,041 mg/kg ww2009-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,168 mg/kg ww2009-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0311 mg/kg ww2010-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,134 mg/kg ww2010-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0106 mg/kg ww1980-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,336 mg/kg ww1980-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0098 mg/kg ww1981-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,327 mg/kg ww1981-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0156 mg/kg ww1982-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,279 mg/kg ww1982-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0106 mg/kg ww1983-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,324 mg/kg ww1983-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0091 mg/kg ww1984-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,329 mg/kg ww1984-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0159 mg/kg ww1985-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,366 mg/kg ww1985-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0118 mg/kg ww1986-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,261 mg/kg ww1986-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0138 mg/kg ww1987-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,386 mg/kg ww1987-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0103 mg/kg ww1988-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,295 mg/kg ww1988-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0132 mg/kg ww1989-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,304 mg/kg ww1989-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0107 mg/kg ww1990-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,243 mg/kg ww1990-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0121 mg/kg ww1991-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,243 mg/kg ww1991-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0101 mg/kg ww1992-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,256 mg/kg ww1992-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0145 mg/kg ww1993-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,246 mg/kg ww1993-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0137 mg/kg ww1994-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,251 mg/kg ww1994-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0138 mg/kg ww1995-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,248 mg/kg ww1995-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0186 mg/kg ww1996-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,255 mg/kg ww1996-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0417 mg/kg ww1997-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,213 mg/kg ww1997-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0343 mg/kg ww1998-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,263 mg/kg ww1998-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0121 mg/kg ww1999-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,283 mg/kg ww1999-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0112 mg/kg ww2000-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,276 mg/kg ww2000-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,014 mg/kg ww2001-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0,302 mg/kg ww2001-01-01UtlänganK
12