IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0351 mg/kg ww1979-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.302 mg/kg ww1979-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.222 mg/kg ww1980-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.366 mg/kg ww1980-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.147 mg/kg ww1981-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.281 mg/kg ww1981-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.141 mg/kg ww1982-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.245 mg/kg ww1982-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0908 mg/kg ww1984-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.224 mg/kg ww1984-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0173 mg/kg ww1985-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.255 mg/kg ww1985-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.136 mg/kg ww1986-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.284 mg/kg ww1986-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0177 mg/kg ww1987-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.221 mg/kg ww1987-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0824 mg/kg ww1989-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.218 mg/kg ww1989-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0874 mg/kg ww1991-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.205 mg/kg ww1991-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.074 mg/kg ww1992-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.193 mg/kg ww1992-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0706 mg/kg ww1993-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.176 mg/kg ww1993-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0266 mg/kg ww1995-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.189 mg/kg ww1995-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0219 mg/kg ww1996-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.209 mg/kg ww1996-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0778 mg/kg ww1997-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.189 mg/kg ww1997-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0165 mg/kg ww1998-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.196 mg/kg ww1998-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0756 mg/kg ww1999-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.20 mg/kg ww1999-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0438 mg/kg ww2000-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.186 mg/kg ww2000-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0254 mg/kg ww2001-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.173 mg/kg ww2001-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0709 mg/kg ww2002-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.187 mg/kg ww2002-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0142 mg/kg ww2003-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.164 mg/kg ww2003-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.118 mg/kg ww2004-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.213 mg/kg ww2004-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0667 mg/kg ww2005-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.18 mg/kg ww2005-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0537 mg/kg ww2006-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.183 mg/kg ww2006-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0605 mg/kg ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.154 mg/kg ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0283 mg/kg ww2008-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.177 mg/kg ww2008-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.041 mg/kg ww2009-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.168 mg/kg ww2009-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0311 mg/kg ww2010-01-01ÄngskärsklubbC
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.134 mg/kg ww2010-01-01ÄngskärsklubbC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0106 mg/kg ww1980-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.336 mg/kg ww1980-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0098 mg/kg ww1981-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.327 mg/kg ww1981-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0156 mg/kg ww1982-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.279 mg/kg ww1982-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0106 mg/kg ww1983-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.324 mg/kg ww1983-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0091 mg/kg ww1984-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.329 mg/kg ww1984-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0159 mg/kg ww1985-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.366 mg/kg ww1985-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0118 mg/kg ww1986-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.261 mg/kg ww1986-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0138 mg/kg ww1987-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.386 mg/kg ww1987-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0103 mg/kg ww1988-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.295 mg/kg ww1988-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0132 mg/kg ww1989-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.304 mg/kg ww1989-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0107 mg/kg ww1990-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.243 mg/kg ww1990-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0121 mg/kg ww1991-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.243 mg/kg ww1991-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0101 mg/kg ww1992-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.256 mg/kg ww1992-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0145 mg/kg ww1993-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.246 mg/kg ww1993-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0137 mg/kg ww1994-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.251 mg/kg ww1994-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0138 mg/kg ww1995-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.248 mg/kg ww1995-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0186 mg/kg ww1996-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.255 mg/kg ww1996-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0417 mg/kg ww1997-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.213 mg/kg ww1997-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0343 mg/kg ww1998-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.263 mg/kg ww1998-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0121 mg/kg ww1999-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.283 mg/kg ww1999-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0112 mg/kg ww2000-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.276 mg/kg ww2000-01-01UtlänganK
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.014 mg/kg ww2001-01-01UtlänganK
7782-49-2SEseleniumBIOTA0.302 mg/kg ww2001-01-01UtlänganK
12