IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7439-96-5MNmanganeseBIOTA2,83 mg/kg dw1902-01-01Gillöga skärgårdC
7440-02-0NInickelBIOTA2320,00 mg/kg dw1902-01-01Gillöga skärgårdC
7439-92-1PBleadBIOTA3,27 mg/kg dw1902-01-01Gillöga skärgårdC
7440-66-6ZNzincBIOTA257,00 mg/kg dw1902-01-01Gillöga skärgårdC
7440-38-2ASarsenicBIOTA4,72 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,469 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0505 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,561 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-50-8CUcopperBIOTA13,50 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-16,569 vs PDB (‰)1920-01-01KosteröarnaO
NADELTA15Nratio of stable isotopes N-15 and N-14BIOTA18,9499 vs air (‰)1920-01-01KosteröarnaO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,191 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4,05 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-02-0NInickelBIOTA45,80 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7439-92-1PBleadBIOTA11,00 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-66-6ZNzincBIOTA351,00 mg/kg dw1920-01-01KosteröarnaO
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,0964 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0565 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-48-4COcobaltBIOTA0,031 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,208 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-50-8CUcopperBIOTA1,62 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-16,83 vs PDB (‰)1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0503 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,41 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-02-0NInickelBIOTA29,40 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7439-92-1PBleadBIOTA1,26 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-66-6ZNzincBIOTA194,00 mg/kg dw1911-01-01Runmarö,SandhamnC
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,682 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0543 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,005 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,141 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-50-8CUcopperBIOTA0,648 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-15,939 vs PDB (‰)1877-01-01BohuslänO
NADELTA15Nratio of stable isotopes N-15 and N-14BIOTA17,0847 vs air (‰)1877-01-01BohuslänO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0362 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,37 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-02-0NInickelBIOTA1110,00 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7439-92-1PBleadBIOTA1,91 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-66-6ZNzincBIOTA188,00 mg/kg dw1877-01-01BohuslänO
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,167 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,134 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,065 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-47-3CRchromiumBIOTA1,04 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-50-8CUcopperBIOTA1,65 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-12,497 vs PDB (‰)1965-01-01BohuslänO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,136 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,54 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-02-0NInickelBIOTA95,80 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7439-92-1PBleadBIOTA1,67 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-66-6ZNzincBIOTA137,00 mg/kg dw1965-01-01BohuslänO
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,254 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,106 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0312 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-47-3CRchromiumBIOTA2,47 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-50-8CUcopperBIOTA0,951 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-12,969 vs PDB (‰)1873-01-01BohuslänO
NADELTA15Nratio of stable isotopes N-15 and N-14BIOTA20,2895 vs air (‰)1873-01-01BohuslänO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,144 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,89 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-02-0NInickelBIOTA1930,00 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7439-92-1PBleadBIOTA0,467 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-66-6ZNzincBIOTA321,00 mg/kg dw1873-01-01BohuslänO
7440-38-2ASarsenicBIOTA2,77 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,173 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0278 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,709 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-50-8CUcopperBIOTA7,49 mg/kg dw1920-01-01KosterO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-15,16 vs PDB (‰)1920-01-01KosterO
NADELTA15Nratio of stable isotopes N-15 and N-14BIOTA19,4939 vs air (‰)1920-01-01KosterO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,365 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA8,47 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-02-0NInickelBIOTA329,00 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7439-92-1PBleadBIOTA9,20 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-66-6ZNzincBIOTA348,00 mg/kg dw1920-01-01KosterO
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,141 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,225 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0389 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-47-3CRchromiumBIOTA1,14 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-50-8CUcopperBIOTA3,74 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-16,15 vs PDB (‰)1899-01-01KvilleO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,169 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA5,55 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-02-0NInickelBIOTA376,00 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7439-92-1PBleadBIOTA3,71 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-66-6ZNzincBIOTA127,00 mg/kg dw1899-01-01KvilleO
7440-38-2ASarsenicBIOTA17,50 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,164 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0336 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,645 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-50-8CUcopperBIOTA3,21 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
NADELTA13Cratio of stable isotopes C-13 and C-12BIOTA-19,708 vs PDB (‰)1908-01-01ÖrnsköldsvikY
NADELTA15Nratio of stable isotopes N-15 and N-14BIOTA14,7605 vs air (‰)1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,102 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7439-96-5MNmanganeseBIOTA12,70 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-02-0NInickelBIOTA24,00 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7439-92-1PBleadBIOTA5,47 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-66-6ZNzincBIOTA368,00 mg/kg dw1908-01-01ÖrnsköldsvikY
7440-38-2ASarsenicBIOTA4,11 mg/kg dw1868-01-01Stockholms skgC
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0417 mg/kg dw1868-01-01Stockholms skgC
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0423 mg/kg dw1868-01-01Stockholms skgC
12345