IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicSLAM4,10 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSLAM0,042bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM1,549 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM0,9078 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM0,01bng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM0,6769 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM579,549 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM2,2038 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM26,6043 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM7,98 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
128-37-0BHTButylhydroxytolueneSLAM5,00bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SLAM1919,2727 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SLAM159,8129 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM6937,0614 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM mpg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM40,175 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM1304,3774 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM179,593 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM752,9957 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM5,4044 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM173,089 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM71,1112 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM0,20bpg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,996 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0,7686 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1,26 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM75,2028 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM5,0975 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1,8794 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM669,1179 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM2,7921 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM2,4468 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM5,2383 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM44,8307 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM2,5469 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM4,5279bpg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM1,5805 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM118,6534 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1,0765 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM2,2834 pg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM2,60 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-48-4COcobaltSLAM7,39 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-47-3CRchromiumSLAM21,00 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-50-8CUcopperSLAM457,00 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM420,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM24000,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM2300,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0,042bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM57,00 µg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM46,8956 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM138,1815 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0,092 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0,0059 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM52,00 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0,06 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM3,60bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM2,10 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0,042bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0,042bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 DOTINdioctyltinSLAM6,00 µg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM3,00bµg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateSLAM2519,3798 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4,4129 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7439-97-6HGmercurySLAM0,812 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM96,8749 µg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM88,00 µg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM10,5218 µg/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0,019 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM89,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM270,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM22,00 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM0,51 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 MOTINmonooctyltinSLAM19,00 µg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM3,00bµg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-02-0NInickelSLAM24,00 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0,49 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0,21 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
7439-92-1PBleadSLAM26,90 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0,0072 mg/kg dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0,40bng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM4,67 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM2,98 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM5,03 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0,40 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM0,79 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM3,14 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM37,40 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0,34 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidSLAM0,50bng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM0,42 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM0,63 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM1,82 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM1,53 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0,47 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,5771 ng/g dw2009-11-12Henriksdals reningsverkAB
12345678910...