IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 ALIHC5-16Alifater summa >C5-C16SEDIM10.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8SEDIM3.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM5.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.83 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ARIHC10-16Aromatic hydrocarbons C10-C16SEDIM2.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM0.80bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-38-2ASarsenicSEDIM5.50 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM3.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM3.80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.005bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM1.50 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM1.40 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM7400.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM5300.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM7600.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM9100.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM4300.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM870.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM1300.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.90 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-48-4COcobaltSEDIM19.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-47-3CRchromiumSEDIM130.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-50-8CUcopperSEDIM160.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.0033bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')SEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
789-02-6DDTOPDDT (o,p')SEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM1.80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-20-8ENDendrinSEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM4.40 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.007 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7439-97-6HGmercurySEDIM2.30 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM1.80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonSEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
465-73-6ISODisodrinSEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
22967-92-6METHGmethyl mercurySEDIM2.20 µg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.24 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-02-0NInickelSEDIM46.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM0.16 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 OPOctylphenolSEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7439-92-1PBleadSEDIM60.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM36000.00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))SEDIM2.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1.60 µg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')SEDIM1.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM1.00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
127-18-4TECEtetrachloroethyleneSEDIM0.10 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 TEXTEX, Summa (toluen, etylen,xylen)SEDIM0.15bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
108-88-3TOLtolueneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
79-01-6TRCEtrichloroethyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
3380-34-5TRICLOSANTriclosanSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-62-2VvanadiumSEDIM34.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-66-6ZNzincSEDIM350.00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.001bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
309-00-2ALDaldrinSEDIM1.60bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM10.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM10.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM270.00 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC5-16Alifater summa >C5-C16SEDIM10.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8SEDIM3.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM5.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.066 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ARIHC10-16Aromatic hydrocarbons C10-C16SEDIM2.00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM0.80bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
7440-38-2ASarsenicSEDIM8.80 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.002bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.25 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.33 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.005bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.20 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.12 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM580.00 ng/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
1234