IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 ALIHC5-16Alifater summa >C5-C16SEDIM10,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8SEDIM3,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM5,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,83 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ARIHC10-16Aromatic hydrocarbons C10-C16SEDIM2,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM0,80bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-38-2ASarsenicSEDIM5,50 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM3,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM3,80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,005bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM1,50 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM1,40 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM7400,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM5300,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM7600,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM9100,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM4300,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM870,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM1300,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,90 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-48-4COcobaltSEDIM19,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-47-3CRchromiumSEDIM130,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-50-8CUcopperSEDIM160,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0,002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0,0033bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')SEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
789-02-6DDTOPDDT (o,p')SEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM1,80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0,002bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-20-8ENDendrinSEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0,001bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0,001bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM4,40 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,003bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,003bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,007 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7439-97-6HGmercurySEDIM2,30 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM1,80 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
465-73-6ISODisodrinSEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
22967-92-6METHGmethyl mercurySEDIM2,20 µg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,24 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-02-0NInickelSEDIM46,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM0,16 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 OPOctylphenolSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7439-92-1PBleadSEDIM60,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM36000,00 ng/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))SEDIM2,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1,60 µg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')SEDIM1,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM1,00bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
127-18-4TECEtetrachloroethyleneSEDIM0,10 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
 TEXTEX, Summa (toluen, etylen,xylen)SEDIM0,15bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
108-88-3TOLtolueneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
79-01-6TRCEtrichloroethyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
3380-34-5TRICLOSANTriclosanSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-62-2VvanadiumSEDIM34,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
7440-66-6ZNzincSEDIM350,00 mg/kg dw2010-10-01Eskilstunaån, NärjeholmeD
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,001bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
309-00-2ALDaldrinSEDIM1,60bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM10,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM10,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM270,00 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC5-16Alifater summa >C5-C16SEDIM10,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8SEDIM3,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM5,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,066 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ARIHC10-16Aromatic hydrocarbons C10-C16SEDIM2,00bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10SEDIM0,80bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
7440-38-2ASarsenicSEDIM8,80 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,002bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,25 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,33 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,005bmg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,20 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,12 mg/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM580,00 ng/kg dw2010-09-22Eskilstunaån, Ekeby ARVD
1234