IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,45qng/g lw2010-08-31Tyresta 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,45qng/g lw2010-08-31Tyresta 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,45qng/g lw2010-08-31Tyresta 
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA5,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,08 ng/g lw2010-08-31Tyresta 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,72 ng/g lw2010-08-31Tyresta 
68359-37-5BETACYFLUTbetacyflutrinBIOTA0,60bng/g ww2010-08-31Tyresta 
55179-31-2BITERTANOLbitertanolBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA9,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA9,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA6,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA6,62 ng/g lw2010-08-31Tyresta 
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA11,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA9,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA9,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,08 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
7440-48-4COcobaltBIOTA0,855 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,651 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
7440-50-8CUcopperBIOTA1,80 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
470-90-6CVPChlorfenvinphosBIOTA0,30bng/g ww2010-08-31Tyresta 
68359-37-5CYFLUTRINCyflutrinBIOTA0,30bng/g ww2010-08-31Tyresta 
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosBIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
52315-07-8CYPERMCypermetrinBIOTA0,60bng/g ww2010-08-31Tyresta 
1194-65-6DBN2,6-DichlorobenzonitrileBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA20,30 ng/g lw2010-08-31Tyresta 
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA99,90qng/g lw2010-08-31Tyresta 
52918-63-5DELTAMETRIdeltametrinBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
 DETAdesetylterbutylazin (DETA)BIOTA0,70bng/g ww2010-08-31Tyresta 
83164-33-4DIFLUFENIKdiflufenikanBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
330-54-1DIURNDiuronBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanBIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanBIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateBIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
66230-04-4ESFENVALEResfenvaleratBIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
26225-79-6ETOFUMESATetofumesatBIOTA5,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-89-6FEironBIOTA344,00 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
122-14-5FENTfenitrothionBIOTA5,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
96525-23-4FLURTAMONflurtamonBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
 GALAXLAgalaxolide lactoneBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
13684-63-4FENMEDIFAMfenmedifamBIOTA30,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
67564-91-4FENPROPIMOfenpropimorfBIOTA4,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
3878-19-1FUBERIDAZOfuberidazolBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA4,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA9,00qng/g lw2010-08-31Tyresta 
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,30bng/g ww2010-08-31Tyresta 
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,20bng/g ww2010-08-31Tyresta 
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,10bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,051 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
1222-05-5HHCBgalaxolideBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
34123-59-6IOPRTNIsoproturonBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
36734-19-7IPRODIONiprodionBIOTA10,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
1563-66-2KARBOFURANkarbofuranBIOTA10,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
91465-08-6L-CYHALOlambda-cyhalotrinBIOTA0,05bng/g ww2010-08-31Tyresta 
57837-19-1METALAXYLmetalaxylBIOTA6,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
41394-05-2METAMITMetamitronBIOTA20,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
5915-41-3TBUAZterbutylazineBIOTA3,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
21087-64-9METRIBUZINmetribuzinBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA217,00 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
81-14-1MKmusk ketoneBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-96-5MNmanganeseBIOTA8,24 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,16 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
83-66-9MUSKAMMusk ambretteBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
116-66-5MUSKMOMusk moskeneBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
81-15-2MXmusk xyleneBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7440-02-0NInickelBIOTA0,27 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
7439-92-1PBleadBIOTA0,564 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA4,60 ng/g ww2010-08-31Tyresta 
52645-53-1PERMETPermethrinBIOTA3,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,50bng/g ww2010-08-31Tyresta 
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,25bng/g ww2010-08-31Tyresta 
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0,20bng/g ww2010-08-31Tyresta 
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,20bng/g ww2010-08-31Tyresta 
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,25bng/g ww2010-08-31Tyresta 
67747-09-5PROKLORAZproklorazBIOTA10,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
52888-80-9PROSULKProsulfokarbBIOTA20,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
122-34-9SIMZsimazineBIOTA2,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,15bng/g ww2010-08-31Tyresta 
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,35bng/g ww2010-08-31Tyresta 
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA0,76eng/g ww2010-08-31Tyresta 
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,15bng/g ww2010-08-31Tyresta 
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,28eng/g ww2010-08-31Tyresta 
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0,50 ng/g ww2010-08-31Tyresta 
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0,24eng/g ww2010-08-31Tyresta 
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0,20bng/g ww2010-08-31Tyresta 
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,45bng/g ww2010-08-31Tyresta 
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,40bng/g ww2010-08-31Tyresta 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleBIOTA6,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
23950-58-5PROPYZAMIDpropyzamidBIOTA3,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
102851-06-9TAUFLUVtau-fluvalinatBIOTA0,50bng/g ww2010-08-31Tyresta 
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA15,00 ng/g lw2010-08-31Tyresta 
57018-04-9TOLKLOFOSMtolklofosmetylBIOTA1,00bng/g ww2010-08-31Tyresta 
1582-09-8TRFtrifluralinBIOTA0,70bng/g ww2010-08-31Tyresta 
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosBIOTA0,07bng/g ww2010-09-03Tyresta 
83-66-9MUSKAMMusk ambretteBIOTA1,00bng/g ww2010-09-03Tyresta 
116-66-5MUSKMOMusk moskeneBIOTA1,00bng/g ww2010-09-03Tyresta 
3380-34-5TRICLOSANTriclosanBIOTA1,60bng/g ww2010-08-31Tyresta 
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,866 µg/g ww2010-08-31Tyresta 
50471-44-8VINKLOZOLIvinklozolinBIOTA0,05bng/g ww2010-08-31Tyresta 
12345678910...