IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,109 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,0379 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,03bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,03bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,413 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,157 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,829 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,013bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,151 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM1,68 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,633 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,282 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM4,82 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1,24 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1,24 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,151 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM3,42 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,013bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,013bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,454 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,772 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,491 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM1,12 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,831 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,739 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,0244 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,0815 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,0871 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,0293 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM1,55 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,983 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM2,46 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,56 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,129 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM5,76 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM1,80 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,222 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM17,80 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM5,39 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM6,22 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,129 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM11,50 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,024 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,139 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,304 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,698 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,18 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,217 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,012 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,333 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,072 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,27 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,007bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM2,25 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1,54 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1,54 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,15bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0,711 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,05bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,054 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,181 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,036 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,0243 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,0182 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,0148 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,178 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,213 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,109 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,144 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,0573 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1,25bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0,64 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM0,64 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,15bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
12345678910...