IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.109 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.0379 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.03bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.03bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.413 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.157 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.829 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.013bmg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.151 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM1.68 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.633 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.282 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM4.82 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1.24 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1.24 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.151 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM3.42 mg/kg dw2010-01-01EkenässjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.013bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.013bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.454 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.772 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.491 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM1.12 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.831 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.739 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.0244 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.0815 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.0871 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.0293 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.024bmg/kg dw2010-01-01LillesjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM1.55 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.983 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM2.46 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.56 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.129 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM5.76 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM1.80 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.222 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM17.80 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM5.39 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM6.22 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.129 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM11.50 mg/kg dw2010-01-01LillesjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.024 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.139 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.304 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.698 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.18 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.217 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.012 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.333 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.01bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.072 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.27 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.007bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM2.25 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1.54 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1.54 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.15bmg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0.711 mg/kg dw2010-01-01LånganäsasjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.054 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.181 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.036 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.0243 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.0182 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.0148 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.006bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.178 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.213 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.109 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.10bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.144 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.0573 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1.25bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0.64 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM0.64 mg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.15bmg/kg dw2010-01-01SpexhultasjönF
12345678910...