IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0049 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7440-02-0NInickelVATTEN1.94 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7439-92-1PBleadVATTEN0.117 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0008bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
 SHCHSum HCHVATTEN0.006bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110.00bng/l2008-01-01VisnarenD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-01-01VisnarenD
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01VisnarenD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01VisnarenD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.002bµg/l2008-01-01VisnarenD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01VisnarenD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01VisnarenD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01VisnarenD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01VisnarenD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01VisnarenD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01VisnarenD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01VisnarenD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01VisnarenD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-01-01VisnarenD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
7440-02-0NInickelVATTEN1.16 µg/l2008-01-01VisnarenD
7439-92-1PBleadVATTEN0.117 µg/l2008-01-01VisnarenD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-01-01VisnarenD
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0008bµg/l2008-01-01VisnarenD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-01-01VisnarenD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2008-01-01VisnarenD
 SHCHSum HCHVATTEN0.006bµg/l2008-01-01VisnarenD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01VisnarenD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2008-01-01VisnarenD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2008-01-01VisnarenD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-01-01VisnarenD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110.00bng/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0037 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
7440-02-0NInickelVATTEN2.33 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid MariefredD
12345678910...