IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,0049 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,50bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,002bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7440-02-0NInickelVATTEN1,94 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
7439-92-1PBleadVATTEN0,117 µg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,0008bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,007bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0,20bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
 SHCHSum HCHVATTEN0,006bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0,02bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2008-01-01Mälaren, Björkfjärden vid SträngnäsD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110,00bng/l2008-01-01VisnarenD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10,00bng/l2008-01-01VisnarenD
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01VisnarenD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01VisnarenD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,002bµg/l2008-01-01VisnarenD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2008-01-01VisnarenD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01VisnarenD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01VisnarenD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2008-01-01VisnarenD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,50bµg/l2008-01-01VisnarenD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2008-01-01VisnarenD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2008-01-01VisnarenD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01VisnarenD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110,00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10,00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,002bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,50bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,002bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7440-02-0NInickelVATTEN2,38 µg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7439-92-1PBleadVATTEN0,0172 µg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,0008bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,007bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0,20bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
 SHCHSum HCHVATTEN0,006bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0,02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110,00bng/l2008-01-01GröndalAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10,00bng/l2008-01-01GröndalAB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2008-01-01GröndalAB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2008-01-01GröndalAB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2008-01-01GröndalAB
12345678910...