IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110.00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.002bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7440-02-0NInickelVATTEN2.38 µg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
7439-92-1PBleadVATTEN0.0172 µg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0008bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
 SHCHSum HCHVATTEN0.006bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2008-01-01UlvsundasjönAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-01-01UlvsundasjönAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110.00bng/l2008-01-01GröndalAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-01-01GröndalAB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01GröndalAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01GröndalAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.002bµg/l2008-01-01GröndalAB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01GröndalAB
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01GröndalAB
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01GröndalAB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01GröndalAB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01GröndalAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01GröndalAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01GröndalAB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01GröndalAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-01-01GröndalAB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
7440-02-0NInickelVATTEN2.37 µg/l2008-01-01GröndalAB
7439-92-1PBleadVATTEN0.019 µg/l2008-01-01GröndalAB
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-01-01GröndalAB
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0008bµg/l2008-01-01GröndalAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-01-01GröndalAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2008-01-01GröndalAB
 SHCHSum HCHVATTEN0.006bµg/l2008-01-01GröndalAB
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01GröndalAB
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2008-01-01GröndalAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2008-01-01GröndalAB
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-01-01GröndalAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN110.00bng/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0107 µg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-01-01Årstaviken (Årstadal)AB
12345678910...