IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1968-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA17.00 ng/g ww1968-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA43.80 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA34.30 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA55.4283 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA47.3718 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA38.8857 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA47.8015 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA44.50 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA42.00 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1973-05-11Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA45.00 ng/g ww1973-05-11Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA33.20 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA132.6335 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA221.1999 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA125.289 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA351.2413 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA230.2726 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA31.5383 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA170.2203 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1978-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA139.00 ng/g ww1978-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA253.6598 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA95.53 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA194.9724 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA193.3422 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA151.9351 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA218.7734 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA309.0868 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA294.4149 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1983-05-15Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA346.00 ng/g ww1983-05-15Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA208.4032 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA216.3474 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA200.459 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA302.9394 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA240.9745 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA194.6332 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA218.9955 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA285.1973 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1988-05-24Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA494.00 ng/g ww1988-05-24Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA455.2941 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA423.1765 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA418.2353 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA403.7647 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA366.3529 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA486.7059 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA390.00 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA344.4706 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1993-05-10Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA388.00 ng/g ww1993-05-10Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA574.3142 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA652.3691 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA562.8429 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA488.5287 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
123