IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1968-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA17,00 ng/g ww1968-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA43,80 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA34,30 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA55,4283 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA47,3718 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA38,8857 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA47,8015 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA44,50 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA42,00 ng/g ww1971-05-20Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1973-05-11Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA45,00 ng/g ww1973-05-11Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA33,20 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA132,6335 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA221,1999 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA125,289 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA351,2413 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA230,2726 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA31,5383 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA170,2203 ng/g ww1976-05-30Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1978-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA139,00 ng/g ww1978-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA253,6598 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA95,53 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA194,9724 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA193,3422 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA151,9351 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA218,7734 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA309,0868 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA294,4149 ng/g ww1981-06-01Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1983-05-15Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA346,00 ng/g ww1983-05-15Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA208,4032 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA216,3474 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA200,459 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA302,9394 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA240,9745 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA194,6332 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA218,9955 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA285,1973 ng/g ww1986-05-19Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1988-05-24Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA494,00 ng/g ww1988-05-24Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA455,2941 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA423,1765 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA418,2353 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA403,7647 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA366,3529 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA486,7059 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA390,00 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA344,4706 ng/g ww1991-05-12Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1993-05-10Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA388,00 ng/g ww1993-05-10Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA574,3142 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA652,3691 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA562,8429 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,00bng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA488,5287 ng/g ww1996-06-03Stora KarlsöI
123