IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21GröndalAB
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21KlubbenAB
 SHCHSum HCHVATTEN0.003bµg/l2009-06-21KlubbenAB
7439-92-1PBleadVATTEN0.816 µg/l2009-06-21TämnarenC
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21FinnsjönC
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21FyrisånC
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21FyrisånC
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21FyrisånC
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21TämnarånC
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21Råcksta åD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21TrosaånD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21TrosaånD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.003 µg/l2009-06-21KilaånD
7439-92-1PBleadVATTEN0.818 µg/l2009-06-21KilaånD
 SHCHSum HCHVATTEN0.003bµg/l2009-06-21NyköpingsånD
7439-92-1PBleadVATTEN1.30 µg/l2009-06-21MalmaånD
7439-92-1PBleadVATTEN0.104 µg/l2009-06-21HusbyånD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0257 µg/l2009-06-21StorånT
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21StorånT
7439-92-1PBleadVATTEN0.318 µg/l2009-06-21NittälvenT
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21VäringenT
 SHCHSum HCHVATTEN0.003bµg/l2009-06-21VäringenT
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21LaxånT
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21LaxånT
7440-02-0NInickelVATTEN0.628 µg/l2009-06-21LienU
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21VågsjönU
7439-92-1PBleadVATTEN0.073 µg/l2009-06-21VågsjönU
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.0005bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.002bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN34.00 ng/l2009-06-21UlvsundasjönAB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
7440-02-0NInickelVATTEN2.93 µg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0005bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.0007bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
 SCYCLDISum CyclodienesVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN0.002bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2009-06-21UlvsundasjönAB
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2009-06-21UlvsundasjönAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.002bµg/l2009-06-21GröndalAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0037 µg/l2009-06-21GröndalAB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2009-06-21GröndalAB
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2009-06-21GröndalAB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN0.002bµg/l2009-06-21GröndalAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2009-06-21GröndalAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
72-20-8ENDendrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21GröndalAB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2009-06-21GröndalAB
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0.005bµg/l2009-06-21GröndalAB
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0.0005bµg/l2009-06-21GröndalAB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.002bµg/l2009-06-21GröndalAB
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN21.00 ng/l2009-06-21GröndalAB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2009-06-21GröndalAB
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.0005bµg/l2009-06-21GröndalAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.0007bµg/l2009-06-21GröndalAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2009-06-21GröndalAB
 SCYCLDISum CyclodienesVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN0.002bµg/l2009-06-21GröndalAB
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-06-21KlubbenAB
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2009-06-21GröndalAB
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0.10bµg/l2009-06-21GröndalAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2009-06-21GröndalAB
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0.02bµg/l2009-06-21GröndalAB
12345678910...