IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN1,00bng/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN0,002bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
72-20-8ENDendrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,0005bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,02bµg/l2009-06-10MarsvikenD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10MarsvikenD
7440-02-0NInickelVATTEN1,01 µg/l2009-06-10MarsvikenD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,002bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN32,00 ng/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
7440-02-0NInickelVATTEN1,05 µg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
7439-92-1PBleadVATTEN0,113 µg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,20bng/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,0007bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
 SCYCLDISum CyclodienesVATTEN0,005bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN0,002bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
 SHCHSum HCHVATTEN0,003bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10FuröområdetD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,02bµg/l2009-06-10FuröområdetD
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10FuröområdetD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Lövstabukten, UppsalaC
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
309-00-2ALDaldrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
7440-02-0NInickelVATTEN1,55 µg/l2009-06-10FuröområdetD
7439-92-1PBleadVATTEN0,132 µg/l2009-06-10FuröområdetD
 SHCHSum HCHVATTEN0,003bµg/l2009-06-10FuröområdetD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,001bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN1,00bng/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN0,002bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
72-20-8ENDendrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10ÅlöfjärdenD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,02bµg/l2009-06-10ÅlöfjärdenD
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10ÅlöfjärdenD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,0005bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,002bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,0025bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN20,00 ng/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
7440-02-0NInickelVATTEN1,13 µg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
7439-92-1PBleadVATTEN0,187 µg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,02bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,20bng/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,0007bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2009-06-10ÅlöfjärdenD
7440-02-0NInickelVATTEN1,73 µg/l2009-06-10ÅlöfjärdenD
 SCYCLDISum CyclodienesVATTEN0,005bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN0,002bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
 SHCHSum HCHVATTEN0,003bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,01bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0,10bµg/l2009-06-10Kallrigafjärden, UppsalaC
12345678910...