IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA1,8831 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,90bng/g lw1986-01-01GrimsöT
60-57-1DIELDdieldrinBIOTA38,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
72-20-8ENDendrinBIOTA57,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
959-98-8ENDAalpha-endosulfanBIOTA19,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanBIOTA19,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)BIOTA19,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,40bng/g lw1986-01-01GrimsöT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA2,8102 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA5,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA51,00 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"BIOTA28,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
1024-57-3HCEPXHeptachlor epoxideBIOTA19,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA13,2255 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA10,6394 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1,0375 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
76-44-8HEPCheptachlorBIOTA19,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,80bng/g lw1986-01-01GrimsöT
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA4,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
29082-74-4OCSoctachlorostyreneBIOTA2,00 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA6,5048 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA5,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
129-00-0PYRpyreneBIOTA2,1468 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA2,80 ng/g lw1986-01-01GrimsöT
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA190,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0,90bng/g lw1986-01-01GrimsöT
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,90bng/g lw1986-01-01GrimsöT
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
126-71-6T-I-BPTriisobutyl phosphateBIOTA190,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0,90bng/g lw1986-01-01GrimsöT
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA9,00bng/g lw1986-01-01GrimsöT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,40bng/g lw1987-01-01GrimsöT
309-00-2ALDaldrinBIOTA17,00bng/g lw1987-01-01GrimsöT
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,10bng/g lw1987-01-01GrimsöT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,70bng/g lw1987-01-01GrimsöT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,40bng/g lw1987-01-01GrimsöT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,60bng/g lw1987-01-01GrimsöT
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA5,00bng/g lw1987-01-01GrimsöT
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA1,00bng/g lw1987-01-01GrimsöT
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,40bng/g lw1987-01-01GrimsöT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA2,9347 ng/g lw1987-01-01GrimsöT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA2,9416 ng/g lw1987-01-01GrimsöT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA11,0653 ng/g lw1987-01-01GrimsöT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA6,0036 ng/g lw1987-01-01GrimsöT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
218-01-9CHRchryseneBIOTA1,00bng/g lw1987-01-01GrimsöT
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,30bng/g lw1987-01-01GrimsöT
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA2,1266 ng/g lw1987-01-01GrimsöT
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,80bng/g lw1987-01-01GrimsöT
60-57-1DIELDdieldrinBIOTA35,00bng/g lw1987-01-01GrimsöT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,60bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
309-00-2ALDaldrinBIOTA10,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,20bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA2,325 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,20bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA1,4611 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA5,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,50bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,6725 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA1,0571 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA1,5049 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA3,2811 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA1,475 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
218-01-9CHRchryseneBIOTA2,5815 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,20bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,40bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
60-57-1DIELDdieldrinBIOTA20,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
72-20-8ENDendrinBIOTA40,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanBIOTA10,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanBIOTA10,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)BIOTA10,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
86-73-7FLEfluoreneBIOTA8,3026 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA5,5289 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA5,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA54,00 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA4,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"BIOTA15,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
1024-57-3HCEPXHeptachlor epoxideBIOTA10,00bng/g lw1987-01-01AbiskoBD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA17,1942 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA7,0268 ng/g lw1987-01-01AbiskoBD
12345678910...