IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
3074-00-86H-BPYRONE6H-Benzo[cd]pyren-6-oneLUFT0.022 ng/m32009-03-04Pallas 
1982-05-037H-BANTONE7H-Benz(de)anthracene-7-oneLUFT0.023 ng/m32009-03-04Pallas 
194-59-27H-DBCARBZ7H-Dibenzo(c,g)carbazoleLUFT0.0003bng/m32009-03-04Pallas 
20268-51-37NITROBANT7-Nitrobenz(a)anthraceneLUFT0.0001bng/m32009-03-04Pallas 
84-65-19,10ANTQUI9,10-AnthraquinoneLUFT0.03 ng/m32009-03-04Pallas 
486-25-99-FLUOREN9-FluorenoneLUFT0.029 ng/m32009-03-04Pallas 
602-60-89-NITROANT9-NitroanthraceneLUFT0.0004 ng/m32009-03-04Pallas 
260-94-6ACRIDINEAcridineLUFT0.0013 ng/m32009-03-04Pallas 
120-12-7ANTanthraceneLUFT0.002 ng/m32009-03-04Pallas 
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneLUFT0.007 ng/m32009-03-04Pallas 
2498-66-0BANTDIONEBenz(a)anthracen-7,12dioneLUFT0.008 ng/m32009-03-04Pallas 
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneLUFT0.014 ng/m32009-03-04Pallas 
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneLUFT0.024 ng/m32009-03-04Pallas 
225-11-6BENZACRIDBenz(a)acridineLUFT0.0005 ng/m32009-03-04Pallas 
 BENZNAPFURBenzo-(b)naphtofuranLUFT0.012 ng/m32009-03-04Pallas 
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneLUFT0.013 ng/m32009-03-04Pallas 
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneLUFT0.009 ng/m32009-03-04Pallas 
239-35-0BZNAPTHIOBenzo(b)naphto(2.1-d)thiopheneLUFT0.003bng/m32009-03-04Pallas 
86-74-8CARBAZOLCarbazoleLUFT0.006 ng/m32009-03-04Pallas 
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)LUFT0.32 pg/m32009-03-04Pallas 
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)LUFT0.15 pg/m32009-03-04Pallas 
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)LUFT0.11 pg/m32009-03-04Pallas 
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)LUFT0.14 pg/m32009-03-04Pallas 
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)LUFT0.028 pg/m32009-03-04Pallas 
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)LUFT1.00 pg/m32009-03-04Pallas 
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)LUFT1.00 pg/m32009-03-04Pallas 
218-01-9CHRchryseneLUFT0.057 ng/m32009-03-04Pallas 
226-36-8DBACRIDDibenz(a,h)acridineLUFT0.0011 ng/m32009-03-04Pallas 
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneLUFT0.002 ng/m32009-03-04Pallas 
132-64-9DBFDibenzofuranLUFT0.73 ng/m32009-03-04Pallas 
132-65-0DBTdibenzothiopheneLUFT0.011 ng/m32009-03-04Pallas 
206-44-0FLUfluorantheneLUFT0.10 ng/m32009-03-04Pallas 
118-74-1HCBhexachlorobenzeneLUFT24.00 pg/m32009-03-04Pallas 
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesLUFT4.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesLUFT4.00bfg/m32009-03-04Pallas 
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneLUFT0.017 ng/m32009-03-04Pallas 
120-72-9INDOLEIndoleLUFT0.0003bng/m32009-03-04Pallas 
119-65-3ISOQUINOIsoquinolineLUFT0.001bng/m32009-03-04Pallas 
 OBDDOctabromodibenzo-dioxinLUFT20.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 OBDFOctabromodibenzo-furanLUFT1400.00 fg/m32009-03-04Pallas 
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesLUFT4.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 OCDTAOctachlorinated dibenzothianthreneLUFT6.00bfg/m32009-03-04Pallas 
85-01-8PAphenanthreneLUFT0.25 ng/m32009-03-04Pallas 
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesLUFT4.00bfg/m32009-03-04Pallas 
129-00-0PYRpyreneLUFT0.057 ng/m32009-03-04Pallas 
91-22-5QUINOLINQuinolineLUFT0.002 ng/m32009-03-04Pallas 
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesLUFT20.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SHPBDDSum heptabromodibenzo-dioxinLUFT40.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SHPBDFSum heptabromodibenzo-furanLUFT220.00 fg/m32009-03-04Pallas 
 SHPCDTASum heptachlorinated dibenzothianthreneLUFT6.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SHXBDDSum hexabromodibenzo-dioxinLUFT40.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SHXBDFSum hexabromodibenzo-furanLUFT150.00 fg/m32009-03-04Pallas 
 SHXCDTASum hexachlorinated dibenzothianthreneLUFT6.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SPBDDSum polybrominated dibenzodioxinsLUFT120.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SPBDFSumma Polybrominated furanLUFT1900.00 fg/m32009-03-04Pallas 
 SPCDTASum polychlorinated dibenzothianthrenesLUFT30.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SPEBDDSum pentabromodibenzo-dioxinLUFT10.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 SPEBDFSum pentabromodibenzo-furanLUFT76.00 fg/m32009-03-04Pallas 
 SPECDTASum pentachlorinated dibenzothianthreneLUFT6.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 STEBDDSum tetrabromodibenzo-dioxinLUFT10.00bfg/m32009-03-04Pallas 
 STEBDFSum tetrabromodibenzo-furanLUFT39.00 fg/m32009-03-04Pallas 
 STECDTASum tetrachlorinated dibenzothianthreneLUFT6.00bfg/m32009-03-04Pallas 
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesLUFT4.00bfg/m32009-03-04Pallas 
82-86-01,2-ACENAP1,2-AcenaphthendioneLUFT0.0068 ng/m32009-03-31Pallas 
75321-20-91,3DINIPYR1,3-DinitropyreneLUFT0.003bng/m32009-03-31Pallas 
42397-64-81,6DINIPYR1,6-DinitropyreneLUFT0.004bng/m32009-03-31Pallas 
11095-43-51-BENZTHIO1-BenzothiopheneLUFT0.0003bng/m32009-03-31Pallas 
6344-60-11-H9FLU1-Hydroxy-9-fluorenoneLUFT0.004bng/m32009-03-31Pallas 
5522-43-01-NITROPY1-NitropyreneLUFT0.0076 ng/m32009-03-31Pallas 
271-89-62.3-BEFUR2.3-BenzofuranLUFT0.0034 ng/m32009-03-31Pallas 
13177-29-223-NITRFLU2+3-Nitrofluoranthene altcas: 892-21-7LUFT0.0002 ng/m32009-03-31Pallas 
6949-73-12-H9FLU2-Hydroxy-9-fluorenoneLUFT0.006 ng/m32009-03-31Pallas 
84-54-82-M910ATHQ2-Mehtyl-9,10-anthraquinoneLUFT0.026 ng/m32009-03-31Pallas 
50585-41-62TEBDD2,3,7,8-Tetrabromodibenzo-4-dioxinLUFT3.00bfg/m32009-03-31Pallas 
 2TEBDF2,3,7,8-Tetrabromodibenzo-furanLUFT3.00bfg/m32009-03-31Pallas 
133513-17-42TECDBT2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzothiopheneLUFT1.00bfg/m32009-03-31Pallas 
17117-34-93NITROBANT3-NitrobenzanthroneLUFT0.001 ng/m32009-03-31Pallas 
5737-13-34H-CPPHEO4H-Cyclopenta[def]phenanthren-4-oneLUFT0.04 ng/m32009-03-31Pallas 
57835-92-44-NITROPY4-NitropyreneLUFT0.0028 ng/m32009-03-31Pallas 
243-28-75H-BCARBZ5H-Benzo(a)carbazoleLUFT0.001 ng/m32009-03-31Pallas 
3074-00-86H-BPYRONE6H-Benzo[cd]pyren-6-oneLUFT0.048 ng/m32009-03-31Pallas 
1982-05-037H-BANTONE7H-Benz(de)anthracene-7-oneLUFT0.11 ng/m32009-03-31Pallas 
194-59-27H-DBCARBZ7H-Dibenzo(c,g)carbazoleLUFT0.0003bng/m32009-03-31Pallas 
20268-51-37NITROBANT7-Nitrobenz(a)anthraceneLUFT0.0005bng/m32009-03-31Pallas 
84-65-19,10ANTQUI9,10-AnthraquinoneLUFT0.13 ng/m32009-03-31Pallas 
486-25-99-FLUOREN9-FluorenoneLUFT0.13 ng/m32009-03-31Pallas 
602-60-89-NITROANT9-NitroanthraceneLUFT0.028 ng/m32009-03-31Pallas 
260-94-6ACRIDINEAcridineLUFT0.0003bng/m32009-03-31Pallas 
120-12-7ANTanthraceneLUFT0.001 ng/m32009-03-31Pallas 
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneLUFT0.006 ng/m32009-03-31Pallas 
2498-66-0BANTDIONEBenz(a)anthracen-7,12dioneLUFT0.022 ng/m32009-03-31Pallas 
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneLUFT0.007 ng/m32009-03-31Pallas 
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneLUFT0.007 ng/m32009-03-31Pallas 
225-11-6BENZACRIDBenz(a)acridineLUFT0.0003bng/m32009-03-31Pallas 
 BENZNAPFURBenzo-(b)naphtofuranLUFT0.004 ng/m32009-03-31Pallas 
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneLUFT0.003 ng/m32009-03-31Pallas 
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneLUFT0.003 ng/m32009-03-31Pallas 
239-35-0BZNAPTHIOBenzo(b)naphto(2.1-d)thiopheneLUFT0.003bng/m32009-03-31Pallas 
86-74-8CARBAZOLCarbazoleLUFT0.002 ng/m32009-03-31Pallas 
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)LUFT0.30 pg/m32009-03-31Pallas 
12345678910...