IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
56038-13-2SUCRALSucraloseVATTEN11,00 µg/l2008-03-03Henriksdals reningsverkAB
56038-13-2SUCRALSucraloseVATTEN0,17 µg/l2007-12-07Waldemarsudde, ytvattenAB
56038-13-2SUCRALSucraloseVATTEN0,18 µg/l2007-12-07Halvkaksundet, ytvattenAB
56038-13-2SUCRALSucraloseVATTEN0,11 µg/l2007-12-07Baggensfjärden, ytvattenAB