IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT31.60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT31.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT10.50bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT5.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT15.20bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT4.60bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT55.80 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT42.50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT12.10bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT27.30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT29.30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT109.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT51.60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT159.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT23.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT16.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT46.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT116.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT41.20 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT53.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT33.20 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT85.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT99.50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT212.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT201.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT90.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT70.10 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT64.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT72.60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT64.40 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT162.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT120.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT66.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT32.30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT107.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT42.40 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT63.80 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT69.50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT155.00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT89.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT76.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT52.90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT69.70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT84.60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7.00 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7.60 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM17.80 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM17.90 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7.40 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM3.20 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB