IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT31,60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT31,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT10,50bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT5,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT15,20bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT4,60bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT55,80 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT42,50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT12,10bng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT27,30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT29,30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT109,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT51,60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT159,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT23,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT16,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT46,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT116,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT41,20 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT53,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT33,20 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT85,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT99,50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT212,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT201,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT90,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT70,10 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT64,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT72,60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT64,40 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT162,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT120,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT66,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT32,30 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT107,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT42,40 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT63,80 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT69,50 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT155,00 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT89,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT76,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT52,90 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT69,70 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)LUFT84,60 ng/m32007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7,00 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7,60 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM17,80 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM17,90 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM7,40 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB
 SMCCPSum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17)DAMM3,20 µg/g2007-01-01lägenhet i flerbostadshusAB