IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA1.71 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)BIOTA0.795 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
38380-03-9CB1102,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl (CB110)BIOTA1.20 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA4.05 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)BIOTA22.00 ng/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
38380-07-3CB1282,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl (CB128)BIOTA1.47 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA6.53 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
38380-04-0CB1492,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (CB149)BIOTA2.24 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA12.00 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)BIOTA0.407 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)BIOTA0.164 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
74472-42-7CB1582,3,3',4,4',6-hexachlorobiphenyl (CB158)BIOTA0.71 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)BIOTA1.20 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)BIOTA3.00 ng/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
35065-30-6CB1702,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl (CB170)BIOTA0.996 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA2.69 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.208 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
16606-02-3CB312,4',5-trichlorobiphenyl (CB31)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.698 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
32598-10-0CB662,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB66)BIOTA0.349 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
32690-93-0CB742,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB74)BIOTA0.425 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)BIOTA2.00 ng/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)BIOTA0.40 ng/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.871 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA14.70 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.863 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA3.53 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA2.10 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.33 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA2.20 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.07 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
26880-48-8OCDANoxychlordaneBIOTA0.542 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA3.64 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA1.80 µg/kg ww2000-01-01Kvädöfjärden 
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA1.86 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)BIOTA1.10 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
38380-03-9CB1102,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl (CB110)BIOTA1.37 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Marsö 
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA6.08 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)BIOTA29.00 ng/kg ww2000-01-01Marsö 
38380-07-3CB1282,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl (CB128)BIOTA1.88 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA8.58 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
38380-04-0CB1492,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (CB149)BIOTA2.62 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA16.30 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)BIOTA0.575 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)BIOTA0.193 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
74472-42-7CB1582,3,3',4,4',6-hexachlorobiphenyl (CB158)BIOTA1.00 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)BIOTA1.81 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)BIOTA3.60 ng/kg ww2000-01-01Marsö 
35065-30-6CB1702,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl (CB170)BIOTA1.54 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA4.20 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.268 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
16606-02-3CB312,4',5-trichlorobiphenyl (CB31)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Marsö 
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.976 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
32598-10-0CB662,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB66)BIOTA0.51 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
32690-93-0CB742,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB74)BIOTA0.62 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)BIOTA2.90 ng/kg ww2000-01-01Marsö 
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)BIOTA0.70 ng/kg ww2000-01-01Marsö 
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.952 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA14.10 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.884 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA3.78 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA2.27 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.65 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA2.70 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.33 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
26880-48-8OCDANoxychlordaneBIOTA0.683 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Marsö 
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA4.35 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA2.02 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.622 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)BIOTA0.41 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
38380-03-9CB1102,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl (CB110)BIOTA0.523 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Sturkö 
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA2.57 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)BIOTA17.00 ng/kg ww2000-01-01Sturkö 
38380-07-3CB1282,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl (CB128)BIOTA1.01 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA4.62 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
38380-04-0CB1492,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (CB149)BIOTA1.18 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA9.55 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)BIOTA0.294 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Sturkö 
74472-42-7CB1582,3,3',4,4',6-hexachlorobiphenyl (CB158)BIOTA0.524 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)BIOTA0.967 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)BIOTA2.40 ng/kg ww2000-01-01Sturkö 
35065-30-6CB1702,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl (CB170)BIOTA0.735 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA2.02 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Sturkö 
16606-02-3CB312,4',5-trichlorobiphenyl (CB31)BIOTA0.15bµg/kg ww2000-01-01Sturkö 
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.184 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
32598-10-0CB662,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB66)BIOTA0.161 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
32690-93-0CB742,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB74)BIOTA0.202 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)BIOTA1.30 ng/kg ww2000-01-01Sturkö 
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)BIOTA0.23 ng/kg ww2000-01-01Sturkö 
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.364 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA8.27 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.75bµg/kg ww2000-01-01Sturkö 
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA1.46 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
12345678910...