IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 AHNAPAlkylated, hydrated naphtaleneSEDIM30.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM540.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-38-2ASarsenicSEDIM0.53 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-39-3BAbariumSEDIM55.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.11 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.18 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.13 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.12 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.16 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 BMEBPHEBis-Methylethyl-biphenylSEDIM500.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.64 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.08 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-48-4COcobaltSEDIM0.35 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-47-3CRchromiumSEDIM1.60 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-50-8CUcopperSEDIM9.10 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.19 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7439-97-6HGmercurySEDIM0.059 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 HMEISPHEHydrated, methylated isopropyl phenanthreneSEDIM200.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.17 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-02-0NInickelSEDIM2.70 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 PATMtetramethyl-phenanthreneSEDIM1000.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7439-92-1PBleadSEDIM25.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SCBSSum ChlorobenzenesSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1.30bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1.10 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.30bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-62-2VvanadiumSEDIM2.50 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-66-6ZNzincSEDIM98.00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM27.00 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-38-2ASarsenicSEDIM0.25 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-48-4COcobaltSEDIM1.80 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-47-3CRchromiumSEDIM4.20 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-50-8CUcopperSEDIM3.20 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-02-0NInickelSEDIM2.50 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7439-92-1PBleadSEDIM5.70 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SCBSSum ChlorobenzenesSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1.30bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0.20bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHHPAH, sum HSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.30bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0.40bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-62-2VvanadiumSEDIM8.50 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-66-6ZNzincSEDIM17.00 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20.00bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM79.00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-38-2ASarsenicSEDIM1.80 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-39-3BAbariumSEDIM190.00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.14 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-48-4COcobaltSEDIM13.00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-47-3CRchromiumSEDIM26.00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-50-8CUcopperSEDIM11.00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7439-97-6HGmercurySEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
123456