IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 AHNAPAlkylated, hydrated naphtaleneSEDIM30,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM540,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-38-2ASarsenicSEDIM0,53 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-39-3BAbariumSEDIM55,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,11 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,18 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,13 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,12 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,16 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 BMEBPHEBis-Methylethyl-biphenylSEDIM500,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,64 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,08 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-48-4COcobaltSEDIM0,35 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-47-3CRchromiumSEDIM1,60 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-50-8CUcopperSEDIM9,10 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,19 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7439-97-6HGmercurySEDIM0,059 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 HMEISPHEHydrated, methylated isopropyl phenanthreneSEDIM200,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,17 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-02-0NInickelSEDIM2,70 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 PATMtetramethyl-phenanthreneSEDIM1000,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7439-92-1PBleadSEDIM25,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SCBSSum ChlorobenzenesSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1,30bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM1,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHHPAH, sum HSEDIM1,10 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,30bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-62-2VvanadiumSEDIM2,50 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
7440-66-6ZNzincSEDIM98,00 mg/kg dw2008-01-01Sawmill, Middle part of Sweden 
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM27,00 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-38-2ASarsenicSEDIM0,25 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-48-4COcobaltSEDIM1,80 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-47-3CRchromiumSEDIM4,20 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-50-8CUcopperSEDIM3,20 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7439-97-6HGmercurySEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-02-0NInickelSEDIM2,50 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7439-92-1PBleadSEDIM5,70 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SCBSSum ChlorobenzenesSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM1,30bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0,20bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHHPAH, sum HSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,30bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
 SPAHMPAH, sum MSEDIM0,40bmg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-62-2VvanadiumSEDIM8,50 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
7440-66-6ZNzincSEDIM17,00 mg/kg dw2008-01-01MölndalsånO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16SEDIM20,00bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35SEDIM79,00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-38-2ASarsenicSEDIM1,80 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-39-3BAbariumSEDIM190,00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,14 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-48-4COcobaltSEDIM13,00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-47-3CRchromiumSEDIM26,00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7440-50-8CUcopperSEDIM11,00 mg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
7439-97-6HGmercurySEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Casco, KarlstadS
123456