IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7429-90-5ALaluminiumVATTEN340.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35VATTEN0.094 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0.004bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-38-2ASarsenicVATTEN2.00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-39-3BAbariumVATTEN16.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-70-2CAcalciumVATTEN27.00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.06 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-48-4COcobaltVATTEN0.17 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-47-3CRchromiumVATTEN9.70 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-50-8CUcopperVATTEN8.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 DCBSDichlorobenzenesVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0.10 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-89-6FEironVATTEN0.32 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
496-11-7INDANIndaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-09-7KpotassiumVATTEN3.70 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
108-90-7MCBMonochlorobenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-95-4MGmagnesiumVATTEN4.20 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-96-5MNmanganeseVATTEN3.90 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-98-7MOmolybdenumVATTEN1.30 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-23-5NAsodiumVATTEN86.00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-02-0NInickelVATTEN2.10 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7723-14-0PphosphorusVATTEN23.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-92-1PBleadVATTEN0.50 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7704-34-9SsulfurVATTEN5.00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SCBSSum ChlorobenzenesVATTEN1.00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-21-3SIsiliconVATTEN4.00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN1.60bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SPAHCANCSumma PAH canc.VATTEN0.40bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-24-6SRstrontiumVATTEN66.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-00-5TCE21,1,2-TrichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-34-5TECE21,1,2,2-TetrachlorethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
108-88-3TOLtolueneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
1330-20-7XYLxyleneVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-66-6ZNzincVATTEN36.00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7429-90-5ALaluminiumVATTEN340.00 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35VATTEN1.20 mg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0.01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0.004bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-38-2ASarsenicVATTEN1.16 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-39-3BAbariumVATTEN24.00 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.32 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.27 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.80 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.29 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.17 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-70-2CAcalciumVATTEN33.00 mg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.06 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.84 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-48-4COcobaltVATTEN1.10 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-47-3CRchromiumVATTEN2.50 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-50-8CUcopperVATTEN7.20 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 DCBSDichlorobenzenesVATTEN0.50bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0.20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
12345678910