IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7429-90-5ALaluminiumVATTEN340,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35VATTEN0,094 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0,004bmg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-38-2ASarsenicVATTEN2,00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-39-3BAbariumVATTEN16,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-70-2CAcalciumVATTEN27,00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,06 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-48-4COcobaltVATTEN0,17 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-47-3CRchromiumVATTEN9,70 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-50-8CUcopperVATTEN8,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 DCBSDichlorobenzenesVATTEN0,50bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0,10 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-89-6FEironVATTEN0,32 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,002bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
496-11-7INDANIndaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-09-7KpotassiumVATTEN3,70 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
108-90-7MCBMonochlorobenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-95-4MGmagnesiumVATTEN4,20 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-96-5MNmanganeseVATTEN3,90 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-98-7MOmolybdenumVATTEN1,30 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-23-5NAsodiumVATTEN86,00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-02-0NInickelVATTEN2,10 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7723-14-0PphosphorusVATTEN23,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7439-92-1PBleadVATTEN0,50 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7704-34-9SsulfurVATTEN5,00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
GMSCBsum of CBs.-Define in Plain Language Comment RecordVATTEN1,00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SCBSSum ChlorobenzenesVATTEN1,00bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-21-3SIsiliconVATTEN4,00 mg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN1,60bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
 SPAHCANCSumma PAH canc.VATTEN0,40bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-24-6SRstrontiumVATTEN66,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-00-5TCE21,1,2-TrichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-34-5TECE21,1,2,2-TetrachlorethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
108-88-3TOLtolueneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
1330-20-7XYLxyleneVATTEN0,50bµg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
7440-66-6ZNzincVATTEN36,00 µg/l2008-01-01Tibbledammen, StockholmB
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7429-90-5ALaluminiumVATTEN340,00 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC10-12Aliphatic hydrocarbons >C10-C12VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC12-16Aliphatic hydrocarbons >C12-C16VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC16-35Aliphatic hydrocarbons >C16-C35VATTEN1,20 mg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC5-8Aliphatic hydrocarbons >C5-C8VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ALIHC8-10Aliphatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0,01bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 ARIHC8-10Aromatic hydrocarbons >C8-C10VATTEN0,004bmg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-38-2ASarsenicVATTEN1,16 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-39-3BAbariumVATTEN24,00 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,32 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,27 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,80 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,29 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,17 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-70-2CAcalciumVATTEN33,00 mg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,06 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,84 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-48-4COcobaltVATTEN1,10 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-47-3CRchromiumVATTEN2,50 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
7440-50-8CUcopperVATTEN7,20 µg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,10bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
 DCBSDichlorobenzenesVATTEN0,50bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0,20bµg/l2008-01-01Örjadiket (Lundåkradiket), LandskronaM
12345678910