IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7429-90-5ALaluminiumHUMAN56,42 µg/l2009-01-01 AB
7440-38-2ASarsenicHUMAN11,55 µg/l2009-01-01 AB
13345-21-6BAP3OH3-hydroxy benzo(a)pyrene (ng/g)HUMAN11,00bµg/l2009-01-01 AB
7440-43-9CDcadmiumHUMAN0,02bµg/l2009-01-01 AB
63019-38-5CHR1OH1-HydroxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
 CHR2OH2-HydoxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
63019-39-6CHR3OH3-HydroxychryseneHUMAN8,30bµg/l2009-01-01 AB
63019-40-9CHR4OH4-HydroxychryseneHUMAN2,80bµg/l2009-01-01 AB
7440-48-4COcobaltHUMAN0,459 µg/l2009-01-01 AB
7440-47-3CRchromiumHUMAN0,1445 µg/l2009-01-01 AB
60-27-5CREATICreatininHUMAN1,1312 g/l2009-01-01 AB
7440-50-8CUcopperHUMAN3,886 µg/l2009-01-01 AB
298-06-6DEDTPDiethyldithiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
598-02-7DEPHODiethylphosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
5871-17-0DETPDiethylthiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
756-80-9DMDTPDimethyldithiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
813-78-5DMPHODimethylphosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
 DMTPDimethylthiophosphateHUMAN2,00 µg/l2009-01-01 AB
2443-58-5FLU2OH2-HydroxyfluoreneHUMAN386,00 µg/l2009-01-01 AB
1689-64-1FLU9OH9-HydroxyfluoreneHUMAN28,00bµg/l2009-01-01 AB
7439-97-6HGmercuryHUMAN0,3072 µg/l2009-01-01 AB
2528-16-7MBZPMono-benzyl phthalateHUMAN55,20 µg/l2009-01-01 AB
7517-36-4MCHPMono-cyclohexyl phthalateHUMAN0,284 µg/l2009-01-01 AB
 MEHHPMono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalateHUMAN38,80 µg/l2009-01-01 AB
4376-20-9MEHPMono-2-ethylhexyl phthalateHUMAN2,72 µg/l2009-01-01 AB
 MEOHPMono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalateHUMAN31,60 µg/l2009-01-01 AB
2306-33-4MEPMono-ethyl phthalateHUMAN1054,00 µg/l2009-01-01 AB
 MIBPMono-isobutyl phthalateHUMAN252,00 µg/l2009-01-01 AB
 MINPMono-isononyl phthalateHUMAN31,00 µg/l2009-01-01 AB
4376-18-5MMPMono-methyl phthalateHUMAN3,90 µg/l2009-01-01 AB
7439-96-5MNmanganeseHUMAN1,68 µg/l2009-01-01 AB
7439-98-7MOmolybdenumHUMAN19,782 µg/l2009-01-01 AB
5393-19-1MOPMono-n-octyl phthalateHUMAN0,20bµg/l2009-01-01 AB
90-15-3NAP1OH1-HydroxynaphthaleneHUMAN1340,00 µg/l2009-01-01 AB
135-19-3NAP2H2-hydroxy naphthaleneHUMAN4920,00 µg/l2009-01-01 AB
7440-02-0NInickelHUMAN1,0024 µg/l2009-01-01 AB
2433-56-9PA1OH1-hydroxy phenanthrene (ng/g)HUMAN200,00 µg/l2009-01-01 AB
605-55-0PA2OH2-HydroxyphenanthreneHUMAN75,30 µg/l2009-01-01 AB
605-87-8PA3OH3-HydroxyphenanthreneHUMAN176,00 µg/l2009-01-01 AB
7651-86-7PA4OH4-HydroxyphenanthreneHUMAN5,70bµg/l2009-01-01 AB
484-17-3PA9OH9-HydroxyphenanthreneHUMAN3,10bµg/l2009-01-01 AB
7439-92-1PBleadHUMAN0,2378 µg/l2009-01-01 AB
5315-79-7PYR1OH1-hydroxy pyrene (ng/g)HUMAN3,30bµg/l2009-01-01 AB
7440-66-6ZNzincHUMAN127,20 µg/l2009-01-01 AB
7429-90-5ALaluminiumHUMAN10,738 µg/l2009-01-01 AB
7440-38-2ASarsenicHUMAN5,28 µg/l2009-01-01 AB
13345-21-6BAP3OH3-hydroxy benzo(a)pyrene (ng/g)HUMAN11,00bµg/l2009-01-01 AB
7440-43-9CDcadmiumHUMAN0,02bµg/l2009-01-01 AB
63019-38-5CHR1OH1-HydroxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
 CHR2OH2-HydoxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
63019-39-6CHR3OH3-HydroxychryseneHUMAN8,30bµg/l2009-01-01 AB
63019-40-9CHR4OH4-HydroxychryseneHUMAN2,80bµg/l2009-01-01 AB
7440-48-4COcobaltHUMAN0,0729 µg/l2009-01-01 AB
7440-47-3CRchromiumHUMAN0,20bµg/l2009-01-01 AB
60-27-5CREATICreatininHUMAN0,3507 g/l2009-01-01 AB
7440-50-8CUcopperHUMAN2,2098 µg/l2009-01-01 AB
298-06-6DEDTPDiethyldithiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
598-02-7DEPHODiethylphosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
5871-17-0DETPDiethylthiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
756-80-9DMDTPDimethyldithiophosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
813-78-5DMPHODimethylphosphateHUMAN2,00bµg/l2009-01-01 AB
 DMTPDimethylthiophosphateHUMAN4,00 µg/l2009-01-01 AB
2443-58-5FLU2OH2-HydroxyfluoreneHUMAN117,00 µg/l2009-01-01 AB
1689-64-1FLU9OH9-HydroxyfluoreneHUMAN150,00 µg/l2009-01-01 AB
7439-97-6HGmercuryHUMAN0,059 µg/l2009-01-01 AB
2528-16-7MBZPMono-benzyl phthalateHUMAN2,22 µg/l2009-01-01 AB
7517-36-4MCHPMono-cyclohexyl phthalateHUMAN0,20bµg/l2009-01-01 AB
 MEHHPMono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalateHUMAN4,40 µg/l2009-01-01 AB
4376-20-9MEHPMono-2-ethylhexyl phthalateHUMAN1,156 µg/l2009-01-01 AB
 MEOHPMono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalateHUMAN3,68 µg/l2009-01-01 AB
2306-33-4MEPMono-ethyl phthalateHUMAN11,74 µg/l2009-01-01 AB
 MIBPMono-isobutyl phthalateHUMAN16,74 µg/l2009-01-01 AB
 MINPMono-isononyl phthalateHUMAN3,50 µg/l2009-01-01 AB
4376-18-5MMPMono-methyl phthalateHUMAN1,034 µg/l2009-01-01 AB
7439-96-5MNmanganeseHUMAN0,695 µg/l2009-01-01 AB
7439-98-7MOmolybdenumHUMAN7,266 µg/l2009-01-01 AB
5393-19-1MOPMono-n-octyl phthalateHUMAN0,20bµg/l2009-01-01 AB
90-15-3NAP1OH1-HydroxynaphthaleneHUMAN757,00 µg/l2009-01-01 AB
135-19-3NAP2H2-hydroxy naphthaleneHUMAN984,00 µg/l2009-01-01 AB
7440-02-0NInickelHUMAN0,2912 µg/l2009-01-01 AB
2433-56-9PA1OH1-hydroxy phenanthrene (ng/g)HUMAN48,40 µg/l2009-01-01 AB
605-55-0PA2OH2-HydroxyphenanthreneHUMAN35,60 µg/l2009-01-01 AB
605-87-8PA3OH3-HydroxyphenanthreneHUMAN41,70 µg/l2009-01-01 AB
7651-86-7PA4OH4-HydroxyphenanthreneHUMAN16,30 µg/l2009-01-01 AB
484-17-3PA9OH9-HydroxyphenanthreneHUMAN3,10bµg/l2009-01-01 AB
7439-92-1PBleadHUMAN0,09bµg/l2009-01-01 AB
5315-79-7PYR1OH1-hydroxy pyrene (ng/g)HUMAN7,40 µg/l2009-01-01 AB
7440-66-6ZNzincHUMAN27,30 µg/l2009-01-01 AB
7429-90-5ALaluminiumHUMAN15,86 µg/l2009-01-01 AB
7440-38-2ASarsenicHUMAN27,39 µg/l2009-01-01 AB
13345-21-6BAP3OH3-hydroxy benzo(a)pyrene (ng/g)HUMAN11,00bµg/l2009-01-01 AB
7440-43-9CDcadmiumHUMAN0,02bµg/l2009-01-01 AB
63019-38-5CHR1OH1-HydroxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
 CHR2OH2-HydoxychryseneHUMAN5,00bµg/l2009-01-01 AB
63019-39-6CHR3OH3-HydroxychryseneHUMAN8,30bµg/l2009-01-01 AB
63019-40-9CHR4OH4-HydroxychryseneHUMAN3,70bµg/l2009-01-01 AB
7440-48-4COcobaltHUMAN0,1131 µg/l2009-01-01 AB
7440-47-3CRchromiumHUMAN0,804 µg/l2009-01-01 AB
60-27-5CREATICreatininHUMAN1,3688 g/l2009-01-01 AB
7440-50-8CUcopperHUMAN4,756 µg/l2009-01-01 AB
123456789