IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-66-6ZNzincBIOTA50,00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA1,60 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,412 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,201 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,067 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-89-6FEironBIOTA113,00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,56 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-02-0NInickelBIOTA0,049 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-92-1PBleadBIOTA0,105 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,041 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-66-6ZNzincBIOTA135,00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA1,80 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,02bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,002bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,014 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA26,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,29 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,008 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,002bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA99,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA4,10 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,175 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,025 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,072 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA98,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA2,03 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,046 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,059 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,056 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA65,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA5,80 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,376 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,124 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,082 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA94,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,52 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,068 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,065 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,035 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA142,00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA21,00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,50 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,12 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,45 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-50-8CUcopperBIOTA32,00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7439-97-6HGmercuryBIOTA2,50 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,14bmg/kg dw1996-07-13FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,062 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA370,00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA3,50 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,08bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,27 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,08 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,03 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-50-8CUcopperBIOTA8,70 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-97-6HGmercuryBIOTA2,30 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA5,50 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,04bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,04bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA157,00 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA73,10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,073 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,008 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,023 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA48,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA166,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,858 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,07 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,043 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,011 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,017 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA66,10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA117,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,076 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,02 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,038 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA51,70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA207,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1,60 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,113 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,023 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,01 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,068 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA95,10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA67,70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,087 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,024 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,061 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA99,50 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA188,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,999 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,111 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,028 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,019 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,022 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA91,70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA125,00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,069 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,021 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
12345678910...