IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-66-6ZNzincBIOTA50.00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA1.60 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.412 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.201 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.067 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-89-6FEironBIOTA113.00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.56 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-02-0NInickelBIOTA0.049 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7439-92-1PBleadBIOTA0.105 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.041 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7440-66-6ZNzincBIOTA135.00 mg/kg ww1992-08-15BäckshultssjönF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA1.80 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.02bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.002bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.014 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA26.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3.29 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.008 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.002bmg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA99.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA4.10 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.175 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.025 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.072 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA98.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA2.03 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.046 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.059 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.056 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA65.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA5.80 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.376 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.124 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.082 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA94.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.52 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.068 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.065 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.035 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA142.00 mg/kg ww1992-08-15FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA21.00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.50 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.12 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.45 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-50-8CUcopperBIOTA32.00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7439-97-6HGmercuryBIOTA2.50 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.14bmg/kg dw1996-07-13FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.062 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA370.00 mg/kg dw1996-07-13FlatenF
7429-90-5ALaluminiumBIOTA3.50 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.08bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.27 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.08 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.03 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-50-8CUcopperBIOTA8.70 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-97-6HGmercuryBIOTA2.30 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA5.50 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.04bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.04bmg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA157.00 mg/kg dw1999-08-15FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA73.10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.073 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.008 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.023 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA48.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA166.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.858 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.07 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.043 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.011 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.017 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA66.10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA117.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.076 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.02 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.038 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA51.70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA207.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1.60 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.113 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.023 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.01 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.068 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA95.10 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA67.70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.087 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.024 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.061 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-89-6FEironBIOTA99.50 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA188.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.999 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.111 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.028 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.019 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.022 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-66-6ZNzincBIOTA91.70 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA125.00 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.069 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.021 mg/kg ww2001-04-01FlatenF
12345678910...