IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1,5811 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1,951 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA6,7269bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
3380-34-5TRICLOSANTriclosanBIOTA0,20bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,002bµg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7440-66-6ZNzincBIOTA28,901 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA9,70 µg/g lw2001-09-21VålådalenZ
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA5,00bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,185bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,442 ng/g lw2001-09-21VålådalenZ
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,111bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA4,6239bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,1097 ng/g lw2001-09-21VålådalenZ
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA1,4427bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7440-70-2CAcalciumBIOTA85,883 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA4,0158bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA3,7069bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA4,3247bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA6,4562 ng/g lw2001-09-21VålådalenZ
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA5,375 ng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA3,398bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA3,398bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0386 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0319 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,0255 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7440-50-8CUcopperBIOTA4,1183 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA3,0891bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA5,8693bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7439-89-6FEironBIOTA179,00 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,8496bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA10,4411 ng/g lw2001-09-21VålådalenZ
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA3,398bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA4,3247bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA4,3247bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0636 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA226,00 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4,6042 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,9733 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7440-02-0NInickelBIOTA0,018bµg/g ww2001-09-21VålådalenZ
7439-92-1PBleadBIOTA0,0386 µg/g ww2001-09-21VålådalenZ
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA20,00bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,50bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1,2649 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0,6925 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,7097 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,40bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA13,4382 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,50bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0,5029 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1,863 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-09-21VålådalenZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,765 ng/g ww2001-09-21VålådalenZ
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA6,796bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
3380-34-5TRICLOSANTriclosanBIOTA0,20bng/g lw2001-09-21VålådalenZ
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA3,00bµg/g lw2001-10-06VindelnAC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA5,00bng/g lw2001-10-06VindelnAC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,0434 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,0391 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,0238bng/g lw2001-10-06VindelnAC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,9913bng/g lw2001-10-06VindelnAC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,1665 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,2262 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
7440-70-2CAcalciumBIOTA67,0874 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA1,0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA1,2086bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA1,0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,2139 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0313 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,02bµg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-50-8CUcopperBIOTA4,3628 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,6043bng/g lw2001-10-06VindelnAC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA1,2086bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7439-89-6FEironBIOTA164,9226 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0,3965bng/g lw2001-10-06VindelnAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA3,646 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1,0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0268 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA226,00 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-96-5MNmanganeseBIOTA11,98 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,9675 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-02-0NInickelBIOTA0,018bµg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-92-1PBleadBIOTA0,0599 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA20,00bng/g lw2001-10-06VindelnAC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,50bng/g ww2001-10-06VindelnAC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,6709 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0,314 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
12345678