IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA3.00bµg/g lw2001-10-06VindelnAC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA5.00bng/g lw2001-10-06VindelnAC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.0434 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.0391 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.0238bng/g lw2001-10-06VindelnAC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.9913bng/g lw2001-10-06VindelnAC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.1665 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.2262 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
7440-70-2CAcalciumBIOTA67.0874 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA1.0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA1.2086bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA1.0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.2139 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0313 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.02bµg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-50-8CUcopperBIOTA4.3628 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.6043bng/g lw2001-10-06VindelnAC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA1.2086bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7439-89-6FEironBIOTA164.9226 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.3965bng/g lw2001-10-06VindelnAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA3.646 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.8058bng/g lw2001-10-06VindelnAC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.0072bng/g lw2001-10-06VindelnAC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.0268 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA226.00 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-96-5MNmanganeseBIOTA11.98 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.9675 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-02-0NInickelBIOTA0.018bµg/g ww2001-10-06VindelnAC
7439-92-1PBleadBIOTA0.0599 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA20.00bng/g lw2001-10-06VindelnAC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.50bng/g ww2001-10-06VindelnAC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.6709 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.314 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.7919 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.40bng/g ww2001-10-06VindelnAC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA17.4616 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.50bng/g ww2001-10-06VindelnAC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0.3025 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0.30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1.3959 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.30bng/g ww2001-10-06VindelnAC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1.2363 ng/g ww2001-10-06VindelnAC
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA1.4101bng/g lw2001-10-06VindelnAC
3380-34-5TRICLOSANTriclosanBIOTA1.10 ng/g lw2001-10-06VindelnAC
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.002bµg/g ww2001-10-06VindelnAC
7440-66-6ZNzincBIOTA30.1587 µg/g ww2001-10-06VindelnAC
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA3.00bµg/g lw2001-09-25VindelnAC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA5.00bng/g lw2001-09-25VindelnAC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.0429bng/g lw2001-09-25VindelnAC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.0339 ng/g lw2001-09-25VindelnAC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.0258bng/g lw2001-09-25VindelnAC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA1.0731bng/g lw2001-09-25VindelnAC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.1803 ng/g lw2001-09-25VindelnAC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.1116bng/g lw2001-09-25VindelnAC
7440-70-2CAcalciumBIOTA63.5475 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA1.0774bng/g lw2001-09-25VindelnAC
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA1.2929bng/g lw2001-09-25VindelnAC
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA1.0774bng/g lw2001-09-25VindelnAC
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.192 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0346 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.02bµg/g ww2001-09-25VindelnAC
7440-50-8CUcopperBIOTA4.1472 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.6465bng/g lw2001-09-25VindelnAC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA1.2929bng/g lw2001-09-25VindelnAC
7439-89-6FEironBIOTA195.3436 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.4292bng/g lw2001-09-25VindelnAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA2.435 ng/g lw2001-09-25VindelnAC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.8619bng/g lw2001-09-25VindelnAC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA1.0774bng/g lw2001-09-25VindelnAC
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.024 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA234.00 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4.4205 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA1.004 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7440-02-0NInickelBIOTA0.0182 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
7439-92-1PBleadBIOTA0.0707 µg/g ww2001-09-25VindelnAC
87-86-5PCPpentachlorophenolBIOTA20.00bng/g lw2001-09-25VindelnAC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.50bng/g ww2001-09-25VindelnAC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.7363 ng/g ww2001-09-25VindelnAC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.4993 ng/g ww2001-09-25VindelnAC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.30bng/g ww2001-09-25VindelnAC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.30bng/g ww2001-09-25VindelnAC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.5853 ng/g ww2001-09-25VindelnAC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.40bng/g ww2001-09-25VindelnAC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA10.2532 ng/g ww2001-09-25VindelnAC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30bng/g ww2001-09-25VindelnAC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.50bng/g ww2001-09-25VindelnAC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0.4069 ng/g ww2001-09-25VindelnAC
12345678