IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicSLAM3.60 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSLAM0.36bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM3.1631 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM1.7641 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM2.62 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM0.8637 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM283.146 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0.2338 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM15.9025 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM14.6084 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
128-37-0BHTButylhydroxytolueneSLAM5.00bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SLAM1700.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SLAM130.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM5500.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM84.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM23.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM1600.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM260.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM710.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM3.40 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM220.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM190.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM9.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.997 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0.45 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0.84 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM83.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM3.50 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1.80 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM540.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1.90 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM2.10 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM1.80 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM36.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM1.90 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM2.10bpg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM0.57 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM150.00 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM0.72 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM2.20 pg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM3.30 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-48-4COcobaltSLAM8.14 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-47-3CRchromiumSLAM21.30 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-50-8CUcopperSLAM403.00 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM340.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM15000.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM1600.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0.36bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM107.00 ng Sn/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM1.6617 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.2628 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM2.8186 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0.197 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0.0075 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM71.00 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0.36bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM3.60bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM3.60bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0.36bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0.42 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM0.21bng Sn/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4.2261 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7439-97-6HGmercurySLAM0.83 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM18.4252 µg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM96.00 ng Sn/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM4.66 µg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0.044bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM65.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM180.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM16.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM0.20bng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM0.19bng Sn/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7440-02-0NInickelSLAM23.70 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0.47 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0.22 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
7439-92-1PBleadSLAM23.50 mg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0.60bng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM6.53 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM4.17 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM3.31 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0.51 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM1.03 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM4.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM37.40 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0.22 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidSLAM0.40bng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM0.49 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM0.41 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM2.72 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM2.72 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0.19 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM0.5637 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SLAM1.25 µg/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
 SUMD4D6Sum D4-D6SLAM17000.00 ng/g dw2008-11-12Henriksdals reningsverkAB
12345678910...