IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN25.00 ng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN2.30 ng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7440-22-4AGsilverVATTEN0.007 µg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7440-38-2ASarsenicVATTEN0.68 µg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0.10bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0.038 ng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.0354 ng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
80-05-7BPABisphenol AVATTEN5.00bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.018 µg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7440-50-8CUcopperVATTEN1.30 µg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
 DOTINdioctyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN4.00bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
1071-83-6GLYFOSAGlyphosateVATTEN0.50bµg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneVATTEN0.10bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7439-97-6HGmercuryVATTEN3.20 ng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN1.10bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
94-74-6MCPAAcetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-VATTEN2.00bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
 MOTINmonooctyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
7439-92-1PBleadVATTEN0.27 µg/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.30bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.50bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN0.20bng/l2008-04-02Viskan uppströmsO
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN59.00 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN6.10 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7440-22-4AGsilverVATTEN0.009 µg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7440-38-2ASarsenicVATTEN0.59 µg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0.44 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0.044 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.049 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
80-05-7BPABisphenol AVATTEN50.00 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.029 µg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7440-50-8CUcopperVATTEN4.70 µg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
 DOTINdioctyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN2.80bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
1071-83-6GLYFOSAGlyphosateVATTEN0.50bµg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneVATTEN0.10bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7439-97-6HGmercuryVATTEN3.50 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN1.20 ng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
 MOTINmonooctyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
7439-92-1PBleadVATTEN0.56 µg/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.30bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.50bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN0.20bng/l2008-04-02Viskan 50 m nedströmsO
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN52.00 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN6.10 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7440-22-4AGsilverVATTEN0.006 µg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7440-38-2ASarsenicVATTEN0.58 µg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0.10bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0.037 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.03bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.046 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
80-05-7BPABisphenol AVATTEN62.00 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.014 µg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7440-50-8CUcopperVATTEN5.70 µg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
 DOTINdioctyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN2.80bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
1071-83-6GLYFOSAGlyphosateVATTEN0.50bµg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneVATTEN0.10bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7439-97-6HGmercuryVATTEN3.00 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN1.70 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
 MOTINmonooctyltinVATTEN0.70bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.60bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
7439-92-1PBleadVATTEN0.34 µg/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.30bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.50bng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN2.60 ng/l2008-04-02Viskan 2 km nedströmsO
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN41.00 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN4.60 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
7440-22-4AGsilverVATTEN0.014 µg/l2008-08-05Viskan uppströmsO
7440-38-2ASarsenicVATTEN0.86 µg/l2008-08-05Viskan uppströmsO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.012 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.10bng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.10bng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0.28 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0.046 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.10bng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.048 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
80-05-7BPABisphenol AVATTEN30.00 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.031 µg/l2008-08-05Viskan uppströmsO
7440-50-8CUcopperVATTEN3.40 µg/l2008-08-05Viskan uppströmsO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN1.10 ng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
 DOTINdioctyltinVATTEN0.60bng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN2.80bng/l2008-08-05Viskan uppströmsO
1071-83-6GLYFOSAGlyphosateVATTEN0.50bµg/l2008-08-05Viskan uppströmsO
123456789