IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN10.00bng/l2009-02-26GårdsjönO
108-88-3TOLtolueneVATTEN41.00 ng/l2009-02-26GårdsjönO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN7.50 ng/l2009-02-26GårdsjönO
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN6.90 ng/l2009-02-26GårdsjönO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN7.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN10.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
108-88-3TOLtolueneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN20.00bng/l2009-05-16SGU Stn 54:18O
71-43-2BENZbenzeneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN7.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN14.00 ng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
108-88-3TOLtolueneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN6.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN20.00bng/l2009-05-16SGU Stn 10007:1O
71-43-2BENZbenzeneVATTEN390.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN31.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN26.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN240.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
108-88-3TOLtolueneVATTEN45.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN280.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN52.00 ng/l2009-03-20SGU Stn 32B123, UlvsundaAB
71-43-2BENZbenzeneVATTEN10.00 ng/l2009-03-03Govik PreemraffO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN7.00bng/l2009-03-03Govik PreemraffO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN2.20 ng/l2009-03-03Govik PreemraffO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN10.00bng/l2009-03-03Govik PreemraffO
108-88-3TOLtolueneVATTEN22.00 ng/l2009-03-03Govik PreemraffO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN5.80 ng/l2009-03-03Govik PreemraffO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN11.00 ng/l2009-03-03Borealis ABO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN7.00bng/l2009-03-03Borealis ABO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN2.60 ng/l2009-03-03Borealis ABO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN10.00bng/l2009-03-03Borealis ABO
108-88-3TOLtolueneVATTEN15.00 ng/l2009-03-03Borealis ABO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN4.40 ng/l2009-03-03Borealis ABO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN9.90 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN9.00 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN1.00 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN10.00 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
108-88-3TOLtolueneVATTEN27.00 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN4.50 ng/l2009-03-03Borealis AB, DownwindO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN13.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN7.60 ng/l2009-03-10FattighusånO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN17.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN32.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
108-88-3TOLtolueneVATTEN41.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN71.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN28.00 ng/l2009-03-10FattighusånO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN110.00 ng/l2009-02-23GårdaO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN20.00 ng/l2009-02-23GårdaO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN98.00 ng/l2009-02-23GårdaO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN77.00 ng/l2009-02-23GårdaO
108-88-3TOLtolueneVATTEN31000.00ong/l2009-02-23GårdaO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN96.00 ng/l2009-02-23GårdaO
95-47-6XYLOo-xyleneVATTEN70.00 ng/l2009-02-23GårdaO
71-43-2BENZbenzeneVATTEN190.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)VATTEN19.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN20.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)VATTEN69.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
108-88-3TOLtolueneVATTEN390.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
GMXYLMPm- & p-xyleneVATTEN95.00 ng/l2009-02-23KorsvägenO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.07 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.55 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03bµg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.14bµg/m32008-01-01KristinebergO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01KristinebergO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.03 µg/m32008-01-01KristinebergO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.15bµg/m32008-01-01KristinebergO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01KristinebergO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.12 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.22 µg/m32008-01-01KristinebergO
108-88-3TOLtolueneLUFT0.49 µg/m32008-01-01KristinebergO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.21 µg/m32008-01-01KristinebergO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT1.10 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.57 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT1.30 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.15 µg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.18bµg/m32008-01-01KristinebergO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.24 µg/m32008-01-01KristinebergO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.33 µg/m32008-01-01KristinebergO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.49 µg/m32008-01-01KristinebergO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01KristinebergO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.58 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.34 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.36 µg/m32008-01-01KristinebergO
108-88-3TOLtolueneLUFT1.50 µg/m32008-01-01KristinebergO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.71 µg/m32008-01-01KristinebergO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.28 µg/m32008-01-01KristinebergO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.06 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.52 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03bµg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.05bµg/m32008-01-01KristinebergO
12345678