IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.07 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.55 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03bµg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.14bµg/m32008-01-01KristinebergO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01KristinebergO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.03 µg/m32008-01-01KristinebergO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.15bµg/m32008-01-01KristinebergO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01KristinebergO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.12 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.22 µg/m32008-01-01KristinebergO
108-88-3TOLtolueneLUFT0.49 µg/m32008-01-01KristinebergO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.21 µg/m32008-01-01KristinebergO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT1.10 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.57 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT1.30 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.15 µg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.18bµg/m32008-01-01KristinebergO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.24 µg/m32008-01-01KristinebergO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.33 µg/m32008-01-01KristinebergO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.49 µg/m32008-01-01KristinebergO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01KristinebergO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.58 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.34 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.36 µg/m32008-01-01KristinebergO
108-88-3TOLtolueneLUFT1.50 µg/m32008-01-01KristinebergO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.71 µg/m32008-01-01KristinebergO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.28 µg/m32008-01-01KristinebergO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01KristinebergO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.06 µg/m32008-01-01KristinebergO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.52 µg/m32008-01-01KristinebergO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03bµg/m32008-01-01KristinebergO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.05bµg/m32008-01-01KristinebergO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.04 µg/m32008-01-01KristinebergO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.06 µg/m32008-01-01KristinebergO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.03 µg/m32008-01-01KristinebergO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01KristinebergO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.12 µg/m32008-01-01KristinebergO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.09 µg/m32008-01-01KristinebergO
108-88-3TOLtolueneLUFT0.22 µg/m32008-01-01KristinebergO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.04 µg/m32008-01-01KristinebergO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.10 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.52 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.17bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.09 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.12 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.04 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.20bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.13 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.11 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.26 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
108-88-3TOLtolueneLUFT0.48 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.18 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.08 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.77 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.44 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
71-43-2BENZbenzeneLUFT1.10 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.12 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.16bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.18 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.29 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.37 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.10bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.50 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.22 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.34 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
108-88-3TOLtolueneLUFT1.20 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.50 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
95-47-6XYLOo-xyleneLUFT0.25 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.14 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.06 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.46 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.03bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.10bµg/m32008-01-01Govik PreemraffO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.04 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
142-82-5 HEPTANEn-HeptaneLUFT0.07 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
540-84-1IOCTANEiso-OctaneLUFT0.03 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
1634-04-4 MTBEMethyl tert-butyl ether (MTBE)LUFT0.12 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
123-86-4NBYTACn-Bytyl-acetateLUFT0.17 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
110-54-3NHEXANEn-HexaneLUFT0.08 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-84-2NONANEn-NonaneLUFT0.14 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
111-65-9OCTANEn-OctaneLUFT0.13 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
108-88-3TOLtolueneLUFT0.31 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
GMXYLMPm- & p-xyleneLUFT0.05 µg/m32008-01-01Govik PreemraffO
73513-42-52METPEN2-Methyl-pentaneLUFT0.21 µg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
96-14-03METPEN3-Methyl-pentaneLUFT0.15 µg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
71-43-2BENZbenzeneLUFT0.64 µg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
110-82-7CHEXANEcyclo-HexaneLUFT0.07 µg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
637-92-3ETBEEthyl tert-butyl ether (ETBE)LUFT0.24bµg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
100-41-4ETBENethylbenzeneLUFT0.15 µg/m32008-01-01Borealis AB, SkolanO
12345678