IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,07 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,33 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM0,56 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM120,00 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM1,00 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM5,30 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,18 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM12,00 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,16 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,08bmg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM2,20 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,07 mg/kg2001-06-25Sjukhus pers.rumAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,11 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,25 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM5,70 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM50,00 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM1,60 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM50,00 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,32 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM1,10 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,36 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,05bmg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM4,90 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,07 mg/kg2001-06-28KBC Umeå univeristetAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,04bmg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM5,10 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM53,00 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM5300,00 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM8,20 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM8,90 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,35 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM12,00 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM13,00 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,05bmg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM110,00 mg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,08bmg/kg2001-07-05Anstalt ErsbodaAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,04bmg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,94 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM0,84 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM16,00 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM94,00 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM2,90 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,59 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM0,22 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,09 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,05bmg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM24,00 mg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,008bmg/kg2001-07-06Universitetsbibl.AC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,03bmg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,39 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM2,10 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM210,00 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM3,80 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM2,30 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,07 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM3,60 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,18 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,04bmg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM2,00 mg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,006bmg/kg2001-07-10SjukhussalarAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,03bmg/kg2001-07-31HotellAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,28 mg/kg2001-07-31HotellAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM0,91 mg/kg2001-07-31HotellAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM42,00 mg/kg2001-07-31HotellAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM3,90 mg/kg2001-07-31HotellAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM8,90 mg/kg2001-07-31HotellAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,13 mg/kg2001-07-31HotellAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM0,75 mg/kg2001-07-31HotellAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,22 mg/kg2001-07-31HotellAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,07bmg/kg2001-07-31HotellAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM1,70 mg/kg2001-07-31HotellAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,01bmg/kg2001-07-31HotellAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,02 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,05 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM0,59 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM14,00 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM1,40 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM2,30 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM1,80 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM1,00 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,14 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,04bmg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM0,93 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,01 mg/kg2001-08-14Radio/TV-affärAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,04bmg/kg2001-11-09BiosalongAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,05 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM7,00 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM21,00 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateDAMM0,85 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateDAMM2,40 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateDAMM0,12 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
995-32-4TEEDPTetraethyl Ethylenediphosphonate DAMM0,51 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateDAMM0,11 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
512-56-1TMPTrimethyl phosphateDAMM0,05bmg/kg2001-11-09BiosalongAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateDAMM1,10 mg/kg2001-11-09BiosalongAC
513-08-6TPRPTripropyl phosphateDAMM0,01bmg/kg2001-11-09BiosalongAC
140-08-9CLP1Tris- chloroethyl phosphiteDAMM0,03 mg/kg2001-11-16DanslokalAC
6161-81-5DOPPDioctyl phenyl phosphateDAMM0,95 mg/kg2001-11-16DanslokalAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateDAMM1,10 mg/kg2001-11-16DanslokalAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateDAMM120,00 mg/kg2001-11-16DanslokalAC
12345678910...