IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT20.00bpg/m32009-02-27RåöN
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT20.00bpg/m32009-03-30RåöN
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT20.00bpg/m32009-03-06Gruvöns BrukS
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT34.70 pg/m32009-02-26Helsingborg, NordsjöM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT39.20 pg/m32009-02-25Bollebygd, FluggerO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT20.00bpg/m32009-02-24FemmanO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateLUFT114.00 pg/m32009-03-04FemmanO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideLUFT1.00bng/m32009-02-25RåöN
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideLUFT1.00bng/m32009-03-27RåöN
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideLUFT1.00bng/m32009-03-05Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideLUFT1.00bng/m32009-02-23FemmanO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideLUFT1.00bng/m32009-03-02FemmanO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateMARK0.30bng/g ww2009-03-05Gruvöns BrukS
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateMARK0.30bng/g ww2009-03-05Gruvöns BrukS
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateMARK0.30bng/g ww2009-02-13VårbergstoppenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateMARK0.30bng/g ww2009-02-16ÅrstafältetAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideMARK60.00bng/g ww2009-03-05Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideMARK60.00bng/g ww2009-03-05Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideMARK60.00bng/g ww2009-02-13VårbergstoppenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideMARK60.00bng/g ww2009-02-16ÅrstafältetAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2008-11-20GårdsjönO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2008-11-30TärnanAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2008-11-30LargenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN35.00 ng/l2009-04-22Högbytorp, deponiAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-04-22Högbytorp, deponiAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2009-03-05Gruvöns BrukS
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-03-04Gruvöns BrukS
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN31500.00 ng/l2009-02-23Malmö, Akzo NobelM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN149000.00 ng/l2009-04-21Bollebygd, FluggerO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN32.30 ng/l2009-04-21Bollebygd, FluggerO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN223.00 ng/l2009-02-23Malmö, Akzo NobelM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN2.50bng/l2008-11-08St. EssingenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN2.50bng/l2008-11-10ÅrstavikenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN2.50bng/l2008-11-08RiddarfjärdenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-04-27ÅrstafältetAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-04-27HuddingeAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-02-23OdingsplatsenO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-02-23GårdaO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-02-23KorsvägenO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2008-12-16Henriksdal ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN34.40 ng/l2008-12-16Käppalaverket ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN132.00 ng/l2009-04-21Helsingborg ARVM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN10.00bng/l2009-02-23Sjölunda ARVM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN65.20 ng/l2009-01-29Ryaverken ARVO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2008-12-16Henriksdal ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN34.90 ng/l2008-12-16Käppalaverket ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN14.30 ng/l2009-04-21Helsingborg ARVM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN5.00bng/l2009-02-23Sjölunda ARVM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateVATTEN119.00 ng/l2009-01-29Ryaverken ARVO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-20GårdsjönO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-30TärnanAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-30LargenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-04-22Deponi 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-04-22Deponi 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2009-03-05Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-03-04Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-03-03Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2009-03-03Pappersbruk 
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-08St. EssingenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-10ÅrstavikenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN300.00bng/l2008-11-08RiddarfjärdenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-04-27ÅrstafältetAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-04-27HuddingeAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-02-23OdingsplatsenO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-02-23GårdaO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-02-23KorsvägenO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2008-12-16Henriksdal ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2008-12-16Käppalaverket ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-04-21Helsingborg ARVM
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-02-23Sjölunda ARVM
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN1250.00bng/l2009-01-29Ryaverken ARVO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2008-12-16Henriksdal ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2008-12-16Käppalaverket ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2009-04-21Helsingborg ARVM
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2009-02-23Sjölunda ARVM
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideVATTEN625.00bng/l2009-01-29Ryaverken ARVO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSEDIM0.30bng/g ww2008-11-20GårdsjönO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSEDIM0.30bng/g ww2008-09-23TärnanAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSEDIM0.30bng/g ww2008-11-08St. EssingenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSEDIM0.30bng/g ww2008-11-08ÅrstavikenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSEDIM0.30bng/g ww2008-11-08RiddarfjärdenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSEDIM60.00bng/g ww2008-11-20GårdsjönO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSEDIM60.00bng/g ww2008-09-23TärnanAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSEDIM60.00bng/g ww2008-11-08St. EssingenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSEDIM60.00bng/g ww2008-11-08ÅrstavikenAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSEDIM60.00bng/g ww2008-11-08RiddarfjärdenAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-02-23OdingsplatsenO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-02-23GårdaO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-02-23KorsvägenO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-01-30Henriksdal ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2008-12-15Käppalaverket ARVAB
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-01-29Ryaverken ARVO
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-04-20Helsingborg ARVM
55406-53-6IPBC3-Iodo-2-propynyl butyl carbamateSLAM1.00bng/g ww2009-02-23Sjölunda ARVM
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2009-02-23OdingsplatsenO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2009-02-23GårdaO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2009-02-23KorsvägenO
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2009-01-30Henriksdal ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2008-12-15Käppalaverket ARVAB
10222-01-2DBNPA2,2-dibromo-2-cyanoacetamideSLAM250.00bng/g ww2009-04-20Helsingborg ARVM
12