IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.00 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.0001bmg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneBIOTA0.0014 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.0001 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0017 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
38380-03-9CB1102,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl (CB110)BIOTA0.002 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.0018 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0025 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.0009 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.0005 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.0009 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.0005 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.0002 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.00 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.0004 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.0003 mg/kg ww1992-10-18SöderhavetT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.03 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.009 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.005 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.011 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.012 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.005 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.003bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.004 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.01 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.006 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.003 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.008 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.008 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.002 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.003bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.003 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.02 mg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.01bmg/kg ww1997-10-08SöderhavetT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.015 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.013 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.0013 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.017 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.015 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.0017 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0024 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.001 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.001 mg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2003-01-01SöderhavetT
12