IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM10.00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM5.00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.48 mg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM1.00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.57 mg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.40bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.34 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.06bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.26 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM1.30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.25bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.25bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM2.50 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.22 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.06bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.85 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.31 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.03bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.40bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.0188 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.39 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.17 mg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0.50bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.12 mg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0.02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0.10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.01bmg/kg dw2007-10-31StångånE
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2007-10-31StångånE
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM1.00bmg/kg dw2007-10-31StångånE
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0.10bmg/kg dw2007-10-31StångånE
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM1000.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0.20bmg/kg dw2007-10-31StångånE
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0.05bmg/kg dw2007-10-31StångånE
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0.03bmg/kg dw2007-10-31StångånE
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.02bmg/kg dw2007-10-31StångånE
12345678910...