IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM10,00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM5,00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,48 mg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM1,00bmg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,57 mg/kg dw2008-01-01Trälager T1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,40bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,34 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,06bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,26 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM1,30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,25bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,25bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM2,50 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,30bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,15bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,22 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,06bmg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,85 mg/kg dw2008-01-01Färgfabrik 2, prov 3 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,31 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,03bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,40bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0,0188 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,39 mg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,04bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,20bmg/kg dw2008-01-01Trälager K1, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,17 mg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 1 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM0,50bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,05bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,12 mg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,01bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
107534-96-3TEBUKONTebuconazoleSEDIM0,02bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
731-27-1TOLYLFLTolylfluanidSEDIM0,10bmg/kg dw2008-01-01Trälager K2, prov 2 
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,01bmg/kg dw2007-10-31StångånE
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,01bmg/kg dw2007-10-31StångånE
52315-07-8CYPERMCypermetrinSEDIM1,00bmg/kg dw2007-10-31StångånE
1085-98-9DIKLOFLDichlofluanidSEDIM0,10bmg/kg dw2007-10-31StångånE
26172-55-4KATCMIKathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-iSEDIM1000,00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
2682-20-4KATMIKathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on)SEDIM100,00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
1897-45-6KLORTALChlorothalonilSEDIM0,20bmg/kg dw2007-10-31StångånE
52645-53-1PERMETPermethrinSEDIM0,05bmg/kg dw2007-10-31StångånE
60207-90-1PROPICONAPropiconazoleSEDIM0,03bmg/kg dw2007-10-31StångånE
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0,02bmg/kg dw2007-10-31StångånE
12345678910...