IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-02-12AsköD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-02-12AsköD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-02-12AsköD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.002bµg/l2008-02-12AsköD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
7440-02-0NInickelVATTEN0.718 µg/l2008-02-12AsköD
7439-92-1PBleadVATTEN0.11 µg/l2008-02-12AsköD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-02-12AsköD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-02-12AsköD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.10bµg/l2008-02-12AsköD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN3.00 ng/l2008-02-12AsköD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-02-12AsköD
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-03-26AsköD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN100.00bng/l2008-03-26AsköD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-03-26AsköD
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.0001bµg/l2008-03-26AsköD
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.0002bµg/l2008-03-26AsköD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.0002bµg/l2008-03-26AsköD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-03-26AsköD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.02bµg/l2008-03-26AsköD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-03-26AsköD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-03-26AsköD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-03-26AsköD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0.005bµg/l2008-03-26AsköD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0.005bµg/l2008-03-26AsköD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-03-26AsköD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-03-26AsköD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-03-26AsköD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.0045 µg/l2008-03-26AsköD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
7440-02-0NInickelVATTEN0.784 µg/l2008-03-26AsköD
7439-92-1PBleadVATTEN0.10bµg/l2008-03-26AsköD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-03-26AsköD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-03-26AsköD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0.20bµg/l2008-03-26AsköD
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.05bµg/l2008-03-26AsköD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1.00bng/l2008-03-26AsköD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.01bµg/l2008-03-26AsköD
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-05-22AsköD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN100.00bng/l2008-05-22AsköD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10.00bng/l2008-05-22AsköD
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.0001bµg/l2008-05-22AsköD
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0.0002bµg/l2008-05-22AsköD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.0002bµg/l2008-05-22AsköD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2008-05-22AsköD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.02bµg/l2008-05-22AsköD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2008-05-22AsköD
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.02bµg/l2008-05-22AsköD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.02bµg/l2008-05-22AsköD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2008-05-22AsköD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1.00bµg/l2008-05-22AsköD
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0.005bµg/l2008-05-22AsköD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0.005bµg/l2008-05-22AsköD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-05-22AsköD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-05-22AsköD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.002bµg/l2008-05-22AsköD
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.0023 µg/l2008-05-22AsköD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01bµg/l2008-05-22AsköD
7440-02-0NInickelVATTEN0.34 µg/l2008-05-22AsköD
7439-92-1PBleadVATTEN0.103 µg/l2008-05-22AsköD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.02bµg/l2008-05-22AsköD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.007bµg/l2008-05-22AsköD
12345678910...