IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.064 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.0075 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.408 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.074 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
7439-97-6HGmercurySEDIM0.04bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
34123-59-6IOPRTNIsoproturonSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
7440-02-0NInickelSEDIM41.20 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
7439-92-1PBleadSEDIM17.10 mg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1.00bµg/m32008-09-15AbiskojaureBD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-15AbiskojaureBD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.0024 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.055 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.21 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.20 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.16 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.093 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.189 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0.10bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.46 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
330-54-1DIURNDiuronSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0.001bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.47 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM0.003bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
7439-97-6HGmercurySEDIM0.04bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.16 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
34123-59-6IOPRTNIsoproturonSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
7440-02-0NInickelSEDIM19.90 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
7439-92-1PBleadSEDIM24.00 mg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
122-34-9SIMZsimazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM2.00 µg/m32008-09-22StorsjönZ
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.05bmg/kg dw2008-09-22StorsjönZ
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.01bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.001bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.05bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.01bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.05bmg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.20bµg/kg dw2008-11-12ÄlvkarlebyC
12345678910...