IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM4.10 µg/kg dw2007-10-31StångånE
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM12.20 µg/kg dw2007-10-31StångånE
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM33.30 µg/kg dw2007-10-31StångånE
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.80 µg/kg dw2007-10-31StångånE
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-10-31StångånE
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM2.10 µg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån EmsforsF
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM3.20 µg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM5.00 µg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM6.40 µg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Emån ned Vetlanda ARVF
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01GothemsånI
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM5.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2008-03-17Ljusacksen 
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Krageholmssjön 
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, nedströms Källby ARVM
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Höje å, uppströms Källby ARVM
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
 AHDIphantolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
 ATIItraseolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
33704-61-9CASHMCashmeranSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM5.80 µg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
83-66-9MUSKAMMusk ambretteSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
116-66-5MUSKMOMusk moskeneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
145-39-1MUSKTIMusk tibeteneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, nedströms ARVM
13171-00-1ADBIcelestolideSEDIM1.00bµg/kg dw2007-01-01Svalövsbäcken, uppströms ARVM
12345678910...