IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,0004 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,0006 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,5663 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-47-3CRchromiumBIOTA3,012 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-50-8CUcopperBIOTA5,5422 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0,021 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,1566 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-02-0NInickelBIOTA5,3012 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7439-92-1PBleadBIOTA2,5301 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0,124 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-66-6ZNzincBIOTA120,4819 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,0007 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,0009 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,6495 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-47-3CRchromiumBIOTA1,2371 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-50-8CUcopperBIOTA4,1237 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0,01bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,2784 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-02-0NInickelBIOTA2,8866 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7439-92-1PBleadBIOTA1,6495 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0,03 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-66-6ZNzincBIOTA113,4021 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,0003 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,0003 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,001 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,0011 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA2,8395 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-47-3CRchromiumBIOTA2,8395 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-50-8CUcopperBIOTA11,2346 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0,01bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,4321 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-02-0NInickelBIOTA6,6667 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7439-92-1PBleadBIOTA6,6667 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0,01 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0,0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
123456789