IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.0004 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0006 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.5663 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-47-3CRchromiumBIOTA3.012 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-50-8CUcopperBIOTA5.5422 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0.021 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.1566 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-02-0NInickelBIOTA5.3012 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7439-92-1PBleadBIOTA2.5301 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0.124 mg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-15ÖVF 1:5M
7440-66-6ZNzincBIOTA120.4819 mg/kg dw1999-09-15ÖVF 1:5M
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.0007 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0009 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.6495 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-47-3CRchromiumBIOTA1.2371 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-50-8CUcopperBIOTA4.1237 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0.01bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.2784 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-02-0NInickelBIOTA2.8866 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7439-92-1PBleadBIOTA1.6495 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0.03 mg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-16ÖVF 3:5M
7440-66-6ZNzincBIOTA113.4021 mg/kg dw1999-09-16ÖVF 3:5M
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0003 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.0003 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.001 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0011 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-43-9CDcadmiumBIOTA2.8395 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-47-3CRchromiumBIOTA2.8395 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-50-8CUcopperBIOTA11.2346 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0.01bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.4321 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7440-02-0NInickelBIOTA6.6667 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
7439-92-1PBleadBIOTA6.6667 mg/kg dw1999-09-14ÖVF 4:13M
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.03bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0.01 mg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0.0003bmg/kg ww1999-09-14ÖVF 4:13M
123456789