IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA1,2348 mg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA1,80bµg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,20bµg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,30bµg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,70bµg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0,40bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0,02bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0,01bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0,02bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA0,60bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0,40bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
86-73-7FLEfluoreneBIOTA6,1071 µg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA4,0314 µg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA7,725 mg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,04bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA5,60bµg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA17,966 µg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
85-01-8PAphenanthreneBIOTA8,2877 µg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA33,1492 pgTEQ/g lw2001-01-01HolmöarnaAC
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQBIOTA41,989 pgTEQ/g lw2001-01-01HolmöarnaAC
129-00-0PYRpyreneBIOTA3,3364 µg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0,02bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
95-94-3TECB1,2,4,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,02bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA0,01bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
634-90-2TECB51,2,3,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,02bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0,01bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA0,01bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA0,01bmg/kg lw2001-01-01HolmöarnaAC
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,4489 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA1,30bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA2,2102 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA10,3154 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0,20bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA2,2746 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA1,1924 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA1,6569 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA8,6366 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA3,8188 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA3,60bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA1,8411 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
218-01-9CHRchryseneBIOTA2,6779 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1,40bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0,70bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0,097bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0,084bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0,17bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA1,20bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0,70bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
86-73-7FLEfluoreneBIOTA5,4481 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA6,7252 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA5,7303 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,10bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA12,00bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA39,0578 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
85-01-8PAphenanthreneBIOTA8,3126 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA27,027 pgTEQ/g lw2001-08-24StensjönX
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQBIOTA25,2252 pgTEQ/g lw2001-08-24StensjönX
129-00-0PYRpyreneBIOTA2,30bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0,06bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
95-94-3TECB1,2,4,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,06bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA0,04bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
634-90-2TECB51,2,3,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,04bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0,04bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA0,05bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA0,03bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,5384 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA1,30bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA1,10bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA2,20bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0,20bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA2,8633 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA1,2734 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA1,8407 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA10,3471 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA4,789 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA4,00bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,40bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,70bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1,60bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0,80bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0,00 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0,00 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0,00 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA1,20bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0,80bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
86-73-7FLEfluoreneBIOTA2,40bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA6,6626 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA9,0153 mg/kg lw2001-08-24StensjönX
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,08bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA13,00bµg/kg lw2001-08-24StensjönX
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA31,5151 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
85-01-8PAphenanthreneBIOTA6,1809 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA30,837 pgTEQ/g lw2001-08-24StensjönX
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQBIOTA33,0396 pgTEQ/g lw2001-08-24StensjönX
129-00-0PYRpyreneBIOTA5,0402 µg/kg lw2001-08-24StensjönX
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0,04bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
95-94-3TECB1,2,4,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,05bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA0,03bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
634-90-2TECB51,2,3,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0,03bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0,06bmg/kg lw2001-08-24StensjönX
12345678910...