IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.1969 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA1.10bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.85bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA1.70bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0.20bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA2.8043 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA2.0381 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA2.42 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA7.146 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA10.2098 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA3.00bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.30bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1.20bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0.80bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0.04bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA1.3528 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0.80bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
86-73-7FLEfluoreneBIOTA1.80bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA3.9892 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA23.5732 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.06bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA9.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA6.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
85-01-8PAphenanthreneBIOTA4.5039 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA34.2342 pgTEQ/g lw2001-08-22BysjönS
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQBIOTA21.6216 pgTEQ/g lw2001-08-22BysjönS
129-00-0PYRpyreneBIOTA2.00bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0.03bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
95-94-3TECB1,2,4,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0.03bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
634-90-2TECB51,2,3,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
120-12-7ANTanthraceneBIOTA1.7962 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA1.10bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.85bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA1.70bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0.20bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA5.0685 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA2.3834 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA2.8418 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA13.9446 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA13.1954 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA3.00bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.30bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1.20bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0.80bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA1.30bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0.80bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
86-73-7FLEfluoreneBIOTA11.4058 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA9.7122 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA16.3874 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA9.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA45.1638 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
85-01-8PAphenanthreneBIOTA12.7635 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA29.4627 pgTEQ/g lw2001-08-22BysjönS
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQBIOTA29.4627 pgTEQ/g lw2001-08-22BysjönS
129-00-0PYRpyreneBIOTA17.2104 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
95-94-3TECB1,2,4,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
634-90-2TECB51,2,3,5-tetrachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.1943 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA1.00bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.85bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA1.60bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0.20bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA3.9358 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA2.6535 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA3.0435 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA8.1492 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA13.2166 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA3.00bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.30bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1.20bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0.70bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneBIOTA0.02bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA1.10bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0.70bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
86-73-7FLEfluoreneBIOTA1.70bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA4.2318 µg/kg lw2001-08-22BysjönS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA11.0285 mg/kg lw2001-08-22BysjönS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.01bmg/kg lw2001-08-22BysjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA9.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA6.50bµg/kg lw2001-08-22BysjönS
12345678910...