IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-38-2ASarsenicBIOTA5.60 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.06 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA5.30 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-48-4COcobaltBIOTA0.20bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.85 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-50-8CUcopperBIOTA32.00 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.11 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.47 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.064 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-02-0NInickelBIOTA4.80 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.25 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7439-92-1PBleadBIOTA4.70 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.084 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0.0035bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0.95 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-66-6ZNzincBIOTA360.00 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.01 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-38-2ASarsenicBIOTA6.40 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.018 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.017 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.018 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.028 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.009 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.70 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.019 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-48-4COcobaltBIOTA3.00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.89 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-50-8CUcopperBIOTA15.00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.058 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.05 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.011 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-02-0NInickelBIOTA2.70 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.056 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7439-92-1PBleadBIOTA4.20 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.057 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0.0035bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0.33 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-66-6ZNzincBIOTA151.00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-38-2ASarsenicBIOTA2.20 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.80 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-48-4COcobaltBIOTA0.99 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.61 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-50-8CUcopperBIOTA9.10 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.008 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.13 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-02-0NInickelBIOTA3.20 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.011 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7439-92-1PBleadBIOTA1.80 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.006 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0.0035bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
1234