IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-38-2ASarsenicBIOTA5,60 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,06 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA5,30 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-48-4COcobaltBIOTA0,20bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,85 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-50-8CUcopperBIOTA32,00 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,05bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,11 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,47 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,10bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,064 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-02-0NInickelBIOTA4,80 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,25 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7439-92-1PBleadBIOTA4,70 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,084 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0,0035bmg/kg dw2005-08-30SvarteM
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0,95 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
7440-66-6ZNzincBIOTA360,00 mg/kg dw2005-08-30SvarteM
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,01 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-38-2ASarsenicBIOTA6,40 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,018 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,017 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,018 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,028 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,009 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,70 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,019 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-48-4COcobaltBIOTA3,00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,89 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-50-8CUcopperBIOTA15,00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,058 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,05 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,011 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-02-0NInickelBIOTA2,70 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,056 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7439-92-1PBleadBIOTA4,20 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,057 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0,0035bmg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0,33 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
7440-66-6ZNzincBIOTA151,00 mg/kg dw2005-08-17AbbekåsM
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-38-2ASarsenicBIOTA2,20 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,001bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,80 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-48-4COcobaltBIOTA0,99 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,61 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-50-8CUcopperBIOTA9,10 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,008 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,13 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,01bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,005bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
7440-02-0NInickelBIOTA3,20 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,011 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
7439-92-1PBleadBIOTA1,80 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,006 mg/kg dw2005-08-18StavstenM
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0,0035bmg/kg dw2005-08-18StavstenM
1234