IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicMARK3.3787 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3481.8978 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.1389 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-50-8CUcopperMARK16.2893 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1365.2632 mg/kg dw2008-09-02 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-02 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-02 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5364.6711 mg/kg dw2008-09-02 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK905.1649 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-23-5NAsodiumMARK165.334 mg/kg dw2008-09-02 Z
7439-92-1PBleadMARK11.0377 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-66-6ZNzincMARK56.675 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-38-2ASarsenicMARK12.4831 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3400.50 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.8309 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-50-8CUcopperMARK18.2534 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1155.8149 mg/kg dw2008-09-04 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-04 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-04 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK2605.9306 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK666.3712 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-23-5NAsodiumMARK51.5594 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-92-1PBleadMARK27.1179 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-66-6ZNzincMARK102.2786 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-38-2ASarsenicMARK15.0182 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3326.7685 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.8278 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-50-8CUcopperMARK23.2504 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1331.5431 mg/kg dw2008-09-04 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-04 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-04 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK3417.1293 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK533.54 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-23-5NAsodiumMARK59.1683 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-92-1PBleadMARK34.1936 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-66-6ZNzincMARK104.2835 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9.6026 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK5395.6542 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.4782 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK35.6936 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK2615.497 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK6643.3012 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1164.3843 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK49.8479 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK19.194 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK112.4086 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9.5123 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4898.9018 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.3685 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK31.2792 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK2235.7085 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK6224.9949 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1354.9928 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK52.0749 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK22.2017 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK113.7296 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK7.0263 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK1857.5452 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.2526 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK17.3934 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1966.747 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5743.2681 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1210.4547 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK40.3112 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK16.4611 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK81.2599 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK7.5641 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK2282.0639 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.3112 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK18.7463 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1570.8722 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK4919.1633 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1353.3093 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK33.1136 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK18.7883 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK100.7453 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9.0992 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4484.9646 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.4275 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK27.5695 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1796.8485 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20.00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5505.3485 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1290.5787 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK37.0202 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK20.672 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK115.0251 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK15.6561 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4524.4079 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0.4748 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-50-8CUcopperMARK32.7569 mg/kg dw2008-09-09 Z
12345678