IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicMARK3,3787 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3481,8978 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,1389 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-50-8CUcopperMARK16,2893 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1365,2632 mg/kg dw2008-09-02 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-02 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-02 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5364,6711 mg/kg dw2008-09-02 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK905,1649 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-23-5NAsodiumMARK165,334 mg/kg dw2008-09-02 Z
7439-92-1PBleadMARK11,0377 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-66-6ZNzincMARK56,675 mg/kg dw2008-09-02 Z
7440-38-2ASarsenicMARK12,4831 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3400,50 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,8309 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-50-8CUcopperMARK18,2534 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1155,8149 mg/kg dw2008-09-04 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-04 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-04 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK2605,9306 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK666,3712 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-23-5NAsodiumMARK51,5594 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-92-1PBleadMARK27,1179 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-66-6ZNzincMARK102,2786 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-38-2ASarsenicMARK15,0182 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-70-2CAcalciumMARK3326,7685 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,8278 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-50-8CUcopperMARK23,2504 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1331,5431 mg/kg dw2008-09-04 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-04 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-04 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK3417,1293 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK533,54 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-23-5NAsodiumMARK59,1683 mg/kg dw2008-09-04 Z
7439-92-1PBleadMARK34,1936 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-66-6ZNzincMARK104,2835 mg/kg dw2008-09-04 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9,6026 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK5395,6542 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,4782 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK35,6936 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK2615,497 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK6643,3012 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1164,3843 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK49,8479 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK19,194 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK112,4086 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9,5123 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4898,9018 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,3685 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK31,2792 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK2235,7085 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK6224,9949 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1354,9928 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK52,0749 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK22,2017 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK113,7296 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK7,0263 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK1857,5452 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,2526 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK17,3934 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1966,747 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5743,2681 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1210,4547 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK40,3112 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK16,4611 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK81,2599 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK7,5641 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK2282,0639 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,3112 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK18,7463 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1570,8722 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK4919,1633 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1353,3093 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK33,1136 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK18,7883 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK100,7453 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK9,0992 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4484,9646 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,4275 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-50-8CUcopperMARK27,5695 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-09-7KpotassiumMARK1796,8485 mg/kg dw2008-09-08 Z
NAMDEPLMarknivå nedreMARK20,00 cm2008-09-08 Z
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 cm2008-09-08 Z
7439-95-4MGmagnesiumMARK5505,3485 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-96-5MNmanganeseMARK1290,5787 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-23-5NAsodiumMARK37,0202 mg/kg dw2008-09-08 Z
7439-92-1PBleadMARK20,672 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-66-6ZNzincMARK115,0251 mg/kg dw2008-09-08 Z
7440-38-2ASarsenicMARK15,6561 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-70-2CAcalciumMARK4524,4079 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-43-9CDcadmiumMARK0,4748 mg/kg dw2008-09-09 Z
7440-50-8CUcopperMARK32,7569 mg/kg dw2008-09-09 Z
12345678