IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.30 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.17 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1.00 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.27 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.22 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.28 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.19 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1.20 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.51 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.34 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.16 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1.01 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.25 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.095 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.10 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.432 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.097 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.33 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.27 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1.20 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.46 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1.07 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.55 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.12 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.16 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.502 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.092 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.081 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.092 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.18 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.493 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.068 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.083 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.19 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.441 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.10 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.11 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.21 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.28 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.678 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.078 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0.041 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0.23 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0.292 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0.021 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0.02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
12