IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,30 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,17 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1,00 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,27 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,22 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,28 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,19 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1,20 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,51 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,34 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,16 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1,01 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,25 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,095 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,10 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,432 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,097 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,33 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,27 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1,20 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,46 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,26 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA1,07 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,55 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,12 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,16 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,13 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,502 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,092 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,081 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,092 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,18 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,493 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,14 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,068 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,083 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,19 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,441 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,10 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,11 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,21 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,28 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,678 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,078 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134734-82-0HPCDBTHeptachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 HXCDBTHexachlorodibenzothiophenesBIOTA0,041 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 MCDBTMonochlorodibenzothiophenesBIOTA0,23 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
7683-05-08OCDBTOctachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-58-1PECDBTPentachlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
NASCDBTSum chlorodibenzothiophenesBIOTA0,292 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
134705-57-0TECDBTTetrachlorodibenzothiophenesBIOTA0,021 pg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 TRCDBTTrichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
 DCDBTDichlorodibenzothiophenesBIOTA0,02bpg/g ww2007-01-01ÄngskärsklubbC
12