IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA190.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA140.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA1000.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA51.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA320.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA34.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA22.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA3.70bng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA170.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA1.70bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA4.60bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA49.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA270.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA770.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA81.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA24.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA13.00bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA100.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA2000.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA3300.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA55.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA240.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA39.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA170.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA4900.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA140.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA2.50 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA150.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA1.50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1.10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA2.40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA1.50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA1.60 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA1.80 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA23.00 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA4.20 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA4.60 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA2.10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA75.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3.10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.70bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA24.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA7.50 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2007-08-01HolmönAC
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA1.20bng/g lw2007-08-01HolmönAC
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA37.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA9.60bng/g lw2007-08-01HolmönAC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA20.00bng/g lw2007-08-01HolmönAC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA43.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA140.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA16.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA23.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA3.40bng/g lw2007-08-01HolmönAC
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA64.00 ng/g lw2007-08-01HolmönAC
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA1.00bng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA16.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA8.10bng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA17.00bng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA55.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA1300.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA20.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA110.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA2.90bng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA93.00 ng/g lw2007-10-01KvädöfjärdenE
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.50bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA1.30bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA38.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA10.80bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA22.00bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA51.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA18.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA23.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA3.90bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA290.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA78.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.50bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA1.50bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA60.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA12.50bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA26.00bng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA85.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA330.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA31.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA24.00 ng/g lw2007-11-01KvädöfjärdenE
12345