IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA190.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA140.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA1000.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA51.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA320.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA34.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA22.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA3.70bng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA170.00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA1.70bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA4.60bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA49.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA270.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA770.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA81.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA24.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA13.00bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA100.00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA2000.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA3300.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA55.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA240.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA39.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA170.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA4900.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA140.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA2.50 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA150.00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA1.50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1.10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA2.40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA1.50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA1.60 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA1.80 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA23.00 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA4.20 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA4.60 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA2.10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA75.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3.10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.70bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA24.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA7.50 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA3.20 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA2.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA150.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA7.90 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0.40bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.70bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA34.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA3.30 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1.50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA3.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA3.40 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA42.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3.30 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0.30bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA8.70 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0.10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0.20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA3.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA3.00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1.50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA45.00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3.60 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0.30bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0.50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA7.10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA36.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA570.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA23.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA110.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA26.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA810.00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateHUMAN0.02bng/g lw2007-01-01UppsalaC
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateHUMAN0.05bng/g lw2007-01-01UppsalaC
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateHUMAN6.30 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateHUMAN4.90 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateHUMAN63.00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateHUMAN2.10 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateHUMAN22.00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateHUMAN10.00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
12345