IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA190,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA140,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA1000,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA51,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA320,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA34,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA22,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA3,70bng/g lw2007-10-01DjupasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA170,00 ng/g lw2007-10-01DjupasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA1,70bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA4,60bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA49,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA270,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA160,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA770,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA81,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA24,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA13,00bng/g lw2007-10-01GuttasjönO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA100,00 ng/g lw2007-10-01GuttasjönO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA2000,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA3300,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA160,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA55,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA240,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA39,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA170,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA4900,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA140,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA2,50 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA150,00 ng/g lw2007-09-01MärstaånAB
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0,10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0,20bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA1,50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1,10bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA2,40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA1,50 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA1,60 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA1,80 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0,40bng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA23,00 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA4,20 ng/g lw2005-07-01Bottenv Piteå skBD
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0,10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0,20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA4,60 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2,00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4,00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA2,10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA75,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3,10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0,40bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0,70bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA24,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0,10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0,20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA7,50 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA2,00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA4,10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA3,20 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA2,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA150,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA7,90 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0,40bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0,70bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA34,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0,10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0,20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA3,30 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1,50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA3,00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA3,40 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA42,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3,30 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0,30bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0,50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA8,70 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateBIOTA0,10bng/g lw2007-05-01Östersjön 
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateBIOTA0,20bng/g lw2007-05-01Östersjön 
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateBIOTA3,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA3,00bng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA1,50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA45,00 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA3,60 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
1330-78-5TCPTricresyl phosphateBIOTA0,30bng/g lw2007-05-01Östersjön 
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateBIOTA0,50bng/g lw2007-05-01Östersjön 
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA7,10 ng/g lw2007-05-01Östersjön 
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateBIOTA36,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateBIOTA570,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateBIOTA23,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateBIOTA110,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateBIOTA26,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
115-86-6TPPTriphenyl phosphateBIOTA810,00 ng/g lw2007-01-01reningsverksdammO
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateHUMAN0,02bng/g lw2007-01-01UppsalaC
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateHUMAN0,05bng/g lw2007-01-01UppsalaC
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateHUMAN6,30 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateHUMAN4,90 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateHUMAN63,00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateHUMAN2,10 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateHUMAN22,00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateHUMAN10,00 ng/g lw2007-01-01UppsalaC
12345