IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
7440-31-5SNtinBIOTA0,45 mg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0,046 mg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0,05bmg/g dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,74 mg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
7440-66-6ZNzincBIOTA39,00 mg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-38-2ASarsenicBIOTA21,00 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
GMBBJKFbenzo[b+j,k]fluorantheneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,05bng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,05bng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,05bng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,05bng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,63 ng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,35 ng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,05bng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,27 ng/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,35 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-50-8CUcopperBIOTA1,40 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0,04bmg/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0,005bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,0024bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7439-96-5MNmanganeseBIOTA24,00 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0,01bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
91-57-6NAP2M2-methylnaphthaleneBIOTA0,005bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-02-0NInickelBIOTA0,72 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0,005bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7439-92-1PBleadBIOTA0,26 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
129-00-0PYRpyreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-31-5SNtinBIOTA0,24 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0,01bmg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0,04bmg/g dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,17 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
7440-66-6ZNzincBIOTA41,00 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
NABREADTHbreadth (ex. matrix EG)BIOTA14,375 cm1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)BIOTA56,00 pg/g ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)BIOTA20,00 pg/g ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)BIOTA122,00 pg/g ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA2,05 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA3,88 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA2,77 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA1,17 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA4,83 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
GMCDDSNsum of pentachloro-dibenzo dioxinBIOTA38,90 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,0013 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,0012 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,0022 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,0023 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,0002 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,0001bmg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,0003 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,61 mg/kg dw1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7440-50-8CUcopperBIOTA7,20 mg/kg dw1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,0005 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,0001bmg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,0001bmg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,015bmg/kg dw1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7439-92-1PBleadBIOTA1,90 mg/kg dw1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
11097-69-1PCBACPC, Aroclor 1254BIOTA0,026 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA0,0075 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
7440-31-5SNtinBIOTA0,75bmg/kg dw1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0005 mg/kg ww1997-11-02Station G10, Långholmen-L. RösöO
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0,005 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0,002 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7440-38-2ASarsenicBIOTA19,00 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0,0036 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,077 ng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,05bng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,05bng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,05bng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,10 ng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,41 ng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,05bng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,25 ng/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0,002bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,0015 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,0014 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0,0019 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0,0035 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0,0004 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,0004 mg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,0005bmg/g dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,85 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
218-01-9CHRchryseneBIOTA0,0072 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7440-47-3CRchromiumBIOTA1,30 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7440-50-8CUcopperBIOTA6,30 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
12345678910...