IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 EPOBRExtractable persistent organic bromideBIOTA0.82 mg/kg dw1992-01-01Station G2, GalteröO
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.06bmg/kg dw1992-01-01Station 4, DanafjordO
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneBIOTA0.06bmg/kg dw1992-01-01Station 10, GalteröO
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.06bmg/kg dw1992-01-01Station 10, GalteröO
 EOBRExtractable organic bromideBIOTA15.00 mg/kg dw1992-01-01Station 12, Gullmarn InreO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.24 mg/kg dw1992-01-01Station 12 a, Skredsvik (endast med detta år)O
238-84-6BFLAbenzo[a]fluoreneBIOTA0.06bµg/kg dw1992-01-01Station 12 b, Flatholmen (Benäms senare 12a)O
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.06bmg/kg dw1992-01-01Station 12 b, Flatholmen (Benäms senare 12a)O
 EOBRExtractable organic bromideBIOTA7.70 mg/kg dw1992-01-01Station 13, BrofjordenO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg ww1992-01-01Station 16, KosterfjordenO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg dw1997-11-02Station 4, DanafjordO
GMSBICYCSumma bicykliska föreningarBIOTA80.00 µg/kg dw1997-11-02Station 4, DanafjordO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.16bmg/kg dw1997-10-31Station 10, GalteröO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.89 mg/kg dw1997-10-31Station 12, inre Gullmarn, SaltkällefjordenO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.0001bmg/kg ww1997-10-29Station 13, BrofjordenO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0002 mg/kg ww1997-10-29Station 16, KosterfjordenO
7440-31-5SNtinBIOTA0.85bmg/kg dw1997-10-29Station 16, KosterfjordenO
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneBIOTA0.001bmg/kg dw1997-10-29Station 17, KungshamnO
7439-92-1PBleadBIOTA2.00 mg/kg dw1996-08-27Station G2, GalteröO
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.0001bmg/kg ww1996-08-27Station G3, L. MåvholmenO
7439-92-1PBleadBIOTA2.70 mg/kg dw1997-11-02Station G3, L. MåvholmenO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0033 mg/kg ww1997-11-02Station G4, SkeppstadsholmenO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0001bmg/kg ww1996-08-27Station G6, KopparholmarnaO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.0001bmg/kg ww1996-08-27Station G9, Tornö, KungsöO
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.0003 mg/kg ww1997-11-02Station G9, Tornö, KungsöO
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0005 mg/kg ww1996-08-27Station G10, Långholmen-L. RösöO
GMBBJKFbenzo[b+j,k]fluorantheneBIOTA0.002bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0006 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
GMBBJKFbenzo[b+j,k]fluorantheneBIOTA0.002bmg/kg dw2001-09-16Station 10, GalteröO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0005 mg/kg dw2001-09-16Station 10, GalteröO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-16Station 13, BrofjordenO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.005bmg/kg dw2001-09-16Station 13, BrofjordenO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-15Station 17, KungshamnO
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.01 mg/kg dw2001-09-15Station 17, KungshamnO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.10bng/g dw2001-09-06Station 11, KungsvikenO
7440-02-0NInickelBIOTA0.87 mg/kg dw2001-09-06Station 11, KungsvikenO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-11Station 12a, Gullmarn yttreO
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.01bmg/kg dw2001-09-11Station 12a, Gullmarn yttreO
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-16Station 12, Gullmarn inreO
7439-92-1PBleadBIOTA5.20 mg/kg dw2001-09-16Station 12, Gullmarn inreO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.18 ng/g dw2001-09-11Station16, KosterfjordenO
11097-69-1PCBACPC, Aroclor 1254BIOTA0.018 mg/kg dw2001-09-11Station16, KosterfjordenO
7440-02-0NInickelBIOTA1.30 mg/kg dw2001-11-18Station G2, GalteröO
7440-02-0NInickelBIOTA1.20 mg/kg dw2001-10-18Station G3, RänneskärO
7440-02-0NInickelBIOTA1.60 mg/kg dw2001-10-18Station G4, SkeppstadsholmenO
7440-02-0NInickelBIOTA1.70 mg/kg dw2001-10-18Station G6, KopparholmenO
7440-02-0NInickelBIOTA1.40 mg/kg dw2001-09-26Station G9, KungsöO
7440-02-0NInickelBIOTA0.94 mg/kg dw2001-10-18Station G10, L. RösöO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.001bmg/kg ww1992-01-01Station G2, GalteröO
 EOBRExtractable organic bromideBIOTA4.90 mg/kg dw1992-01-01Station G2, GalteröO
7440-31-5SNtinBIOTA0.14 mg/kg dw1992-01-01Station G2, GalteröO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.02bmg/kg dw1992-01-01Station 4, DanafjordO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneBIOTA9.00bµg/kg dw1992-01-01Station 4, DanafjordO
 MDBRCDibromochlorometheneBIOTA0.14 µg/kg dw1992-01-01Station 4, DanafjordO
108-88-3TOLtolueneBIOTA6.38 µg/kg dw1992-01-01Station 4, DanafjordO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.001bmg/kg ww1992-01-01Station 10, GalteröO
131-11-3DMPDimethyl phthalateBIOTA3.93 mg/kg dw1992-01-01Station 10, GalteröO
108-95-2PHEPhenolBIOTA3.00bmg/kg dw1992-01-01Station 10, GalteröO
7429-90-5ALaluminiumBIOTA206.00 mg/kg dw1992-01-01Station 12, Gullmarn InreO
7440-50-8CUcopperBIOTA3.50 mg/kg dw1992-01-01Station 12, Gullmarn InreO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.003bmg/kg ww1992-01-01Station 12, Gullmarn InreO
127-18-4TECEtetrachloroethyleneBIOTA0.63bµg/kg dw1992-01-01Station 12, Gullmarn InreO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.001bmg/kg ww1992-01-01Station 13, BrofjordenO
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.001bmg/kg ww1992-01-01Station 13, BrofjordenO
29082-74-4OCSoctachlorostyreneBIOTA1.00bµg/kg dw1992-01-01Station 13, BrofjordenO
7440-62-2VvanadiumBIOTA3.23 mg/kg dw1992-01-01Station 13, BrofjordenO
67-66-3CHCL3chloroformBIOTA1.87 µg/kg dw1992-01-01Station 16, KosterfjordenO
 EPOBRExtractable persistent organic bromideBIOTA0.30 mg/kg dw1992-01-01Station 16, KosterfjordenO
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneBIOTA0.54bµg/kg dw1992-01-01Station 16, KosterfjordenO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.0001bmg/kg ww1997-11-02Station 4, DanafjordO
7440-38-2ASarsenicBIOTA42.00 mg/kg dw1997-10-31Station 10, GalteröO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0.008 mg/kg dw1997-10-31Station 10, GalteröO
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.001bmg/kg dw1997-10-29Station 13, BrofjordenO
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneBIOTA0.001bmg/kg dw1997-10-29Station 16, KosterfjordenO
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.002 mg/kg dw1997-10-29Station 17, KungshamnO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-16Station 10, GalteröO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA0.05bmg/g dw2001-09-16Station 10, GalteröO
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.002bmg/kg dw2001-09-16Station 13, BrofjordenO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-15Station 17, KungshamnO
 SPAH16Sum PAH 16BIOTA0.06 mg/kg dw2001-09-15Station 17, KungshamnO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA0.04bmg/g dw2001-09-16Station 11, KungsvikenO
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.05bng/g dw2001-09-11Station 12a, Gullmarn yttreO
7440-31-5SNtinBIOTA0.66 mg/kg dw2001-09-11Station 12a, Gullmarn yttreO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.002bmg/kg dw2001-09-16Station 12, Gullmarn InreO
GMBBJKFbenzo[b+j,k]fluorantheneBIOTA0.002bmg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
7439-92-1PBleadBIOTA1.30 mg/kg dw2001-09-11Station 16, KosterfjordenO
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.22 mg/kg dw2001-09-12Station 4, DanafjordO
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA1.23 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
 PCDD/FSum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQBIOTA7.07 ng/kg ww1997-11-02Station 4, Vinga (Danafjord)O
11097-69-1PCBACPC, Aroclor 1254BIOTA1.60 mg/kg dw2001-10-24Station16, KosterfjordenO
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.001 mg/kg ww2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.19 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.0855 mg/kg ww2001-11-12Station 10, GalteröO
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.02bmg/kg dw2001-11-04Station 13, BrofjordenO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0072 mg/kg ww2001-11-04Station 13, BrofjordenO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA24.70 mg/kg ww2001-10-24Station 16, KosterfjordenO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.01bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.04bmg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.13 mg/kg dw2001-11-05Station 4, DanafjordenO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.0003 mg/kg dw2001-11-12Station 10, GalteröO
12345678910...