IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA2929,9556 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA1281,8689 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA176,9971 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA203,1699 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA31,5044 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA152,1053 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA83,6047 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA344,8155 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA101,3692 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA2763,8565 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA992,5421 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA146,5366 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA305,7072 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA35,2287 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1250,6975 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA720,7274 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA37,6613 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA202,5339 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA96,213 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA154,7309 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA667,6886 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA443,4346 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA80,0067 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA20,7576 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA155,3036 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA130,2644 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1078,3363 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA708,6604 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA180,245 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA34,8917 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA288,7158 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA163,1984 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA120,1397 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1383,8098 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA589,0922 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA111,9976 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA50,0426 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA213,8298 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA176,9127 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA580,8156 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA722,0531 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100,00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
12345678910