IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA2929.9556 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA1281.8689 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA176.9971 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA203.1699 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA31.5044 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA152.1053 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA83.6047 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA344.8155 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA101.3692 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA2763.8565 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA992.5421 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA146.5366 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA305.7072 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA35.2287 pg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01ÖregrundsgrepenC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1250.6975 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA720.7274 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA37.6613 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA202.5339 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA96.213 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA154.7309 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA667.6886 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA443.4346 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA80.0067 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA20.7576 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA155.3036 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA130.2644 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1078.3363 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA708.6604 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA180.245 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA34.8917 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA288.7158 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA163.1984 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA120.1397 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA1383.8098 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA589.0922 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA150.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA111.9976 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA50.0426 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA213.8298 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA50.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA80.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA200.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA120.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA176.9127 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA580.8156 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA722.0531 pg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA300.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA100.00bpg/g ww2001-09-01Dalälvens mynningC
12345678910