IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN6,90bng/SPMD2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN6,70bng/SPMD2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN11,00 ng/SPMD2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,07 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,027bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,022 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,015 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,009bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,032 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,32bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,21bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,35bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,44bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN1,80 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN1,70 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,009bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,009bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)VATTEN0,84bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)VATTEN2,20 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)VATTEN1,90 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)VATTEN4,90 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)VATTEN2,30 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
 CB28+31PCB28+PCB31VATTEN2,50 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)VATTEN1,00bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,013 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,015bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN4,60bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN3,40bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN11,00bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN11,00bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,097 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,37 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN6,30 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN2,50bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN3,20bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN3,70bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN15,00 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,014bng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN1,10 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,29 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN72,00 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,14 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN1,90 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)VATTEN13,80 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
 SHCHSum HCHVATTEN15,00 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN2,149 ng/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
 SPBDE6Sum BDE28+47+99+153+154+183VATTEN3,50 pg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN6,60bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN10,00bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneVATTEN2,20bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesVATTEN2,10bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN5,90bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN6,10bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN5,00bpg/l2005-09-13Kynne älv, FlötemarkenO
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN4,70bng/SPMD2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN4,60bng/SPMD2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN9,30 ng/SPMD2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,24 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,10bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,024 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,011 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,006bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,016 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,52 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,22 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,29bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,30bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN2,70 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2,60 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,006bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,006bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)VATTEN3,80 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)VATTEN3,30 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)VATTEN6,30 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)VATTEN6,80 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)VATTEN4,80 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
 CB28+31PCB28+PCB31VATTEN4,70 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)VATTEN3,50 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,006bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,01bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN3,40bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN4,70 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN8,30bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN8,30bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,18 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,24 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN12,00 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN5,10 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN1,80bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN2,10bpg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN13,00 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,009bng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN1,30 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,19 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN27,00 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,12 ng/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN2,40 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)VATTEN33,20 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN15,70 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
 SHCHSum HCHVATTEN18,10 pg/l2005-09-13Dalslands kanal, HöljerudO
12345678910...