IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicSEDIM1.20 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.05 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.05 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.001 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.001 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.001 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.001 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.001 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.80 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-47-3CRchromiumSEDIM40.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-50-8CUcopperSEDIM28.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.07 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-02-0NInickelSEDIM58.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-92-1PBleadSEDIM83.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.014bmg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-66-6ZNzincSEDIM493.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.50 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-47-3CRchromiumSEDIM28.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-50-8CUcopperSEDIM25.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-02-0NInickelSEDIM59.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-92-1PBleadSEDIM47.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-66-6ZNzincSEDIM337.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-38-2ASarsenicSEDIM0.50 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.80 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-47-3CRchromiumSEDIM18.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-50-8CUcopperSEDIM16.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.06 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-02-0NInickelSEDIM27.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-92-1PBleadSEDIM58.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-66-6ZNzincSEDIM601.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-38-2ASarsenicSEDIM1.60 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.20 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-47-3CRchromiumSEDIM16.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-50-8CUcopperSEDIM12.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.05 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7439-92-1PBleadSEDIM63.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-66-6ZNzincSEDIM427.00 mg/kg dw1991-01-01Vidöstern SödraF
7440-38-2ASarsenicSEDIM11.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002 mg/kg dw1991-01-01EckernF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM6.90 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-47-3CRchromiumSEDIM7.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.18 mg/kg dw1991-01-01EckernF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-02-0NInickelSEDIM63.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-92-1PBleadSEDIM185.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.016bmg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-66-6ZNzincSEDIM412.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM3.20 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-47-3CRchromiumSEDIM12.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-02-0NInickelSEDIM24.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-92-1PBleadSEDIM107.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-66-6ZNzincSEDIM267.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.80 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.80 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-47-3CRchromiumSEDIM17.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-50-8CUcopperSEDIM12.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.10 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-02-0NInickelSEDIM28.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-92-1PBleadSEDIM187.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-66-6ZNzincSEDIM131.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-38-2ASarsenicSEDIM2.20 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.30 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-47-3CRchromiumSEDIM14.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-50-8CUcopperSEDIM8.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.05 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-02-0NInickelSEDIM19.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7439-92-1PBleadSEDIM108.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-66-6ZNzincSEDIM44.00 mg/kg dw1991-01-01EckernF
7440-38-2ASarsenicSEDIM3.70 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.60 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.10 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.003 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002 mg/kg dw1991-01-01Bolmen SödraF
12345678910...