IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT0.035bpg/m32005-12-20Pallas A 
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.005bpg/m32005-12-20Pallas A 
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT0.057bpg/m32005-12-20Pallas A 
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.0015bpg/m32005-12-20Pallas A 
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.0037bpg/m32005-12-20Pallas A 
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT0.077bpg/m32005-12-20Pallas A 
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT0.11bpg/m32005-12-20Pallas A 
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT0.0047 pg/m32005-12-20Pallas A 
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.0016bpg/m32005-12-20Pallas A 
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT0.063bpg/m32005-12-20Pallas A 
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT0.11bpg/m32005-12-20Pallas A 
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.0037bpg/m32005-12-20Pallas A 
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT0.027bpg/m32005-12-20Pallas A 
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT7.90bpg/m32006-02-22Pallas B 
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.29bpg/m32006-02-22Pallas B 
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT12.00 pg/m32006-02-22Pallas B 
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.10bpg/m32006-02-22Pallas B 
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.27bpg/m32006-02-22Pallas B 
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT7.30bpg/m32006-02-22Pallas B 
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT23.00 pg/m32006-02-22Pallas B 
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT1.10 pg/m32006-02-22Pallas B 
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.12bpg/m32006-02-22Pallas B 
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT5.70bpg/m32006-02-22Pallas B 
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT12.00bpg/m32006-02-22Pallas B 
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.27bpg/m32006-02-22Pallas B 
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT2.40bpg/m32006-02-22Pallas B 
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT1.00bpg/m32006-05-02Pallas C 
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.041bpg/m32006-05-02Pallas C 
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT0.69bpg/m32006-05-02Pallas C 
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.018bpg/m32006-05-02Pallas C 
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.021bpg/m32006-05-02Pallas C 
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT1.10bpg/m32006-05-02Pallas C 
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT0.83bpg/m32006-05-02Pallas C 
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT0.08 pg/m32006-05-02Pallas C 
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.021bpg/m32006-05-02Pallas C 
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT0.74bpg/m32006-05-02Pallas C 
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT1.80bpg/m32006-05-02Pallas C 
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.021bpg/m32006-05-02Pallas C 
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT0.33bpg/m32006-05-02Pallas C 
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT1.60bpg/m32005-12-19Råö AN
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.071bpg/m32005-12-19Råö AN
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT0.96bpg/m32005-12-19Råö AN
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.03bpg/m32005-12-19Råö AN
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT1.60bpg/m32005-12-19Råö AN
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT1.20bpg/m32005-12-19Råö AN
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT1.50bpg/m32005-12-19Råö AN
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT1.20 pg/m32005-12-19Råö AN
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.045bpg/m32005-12-19Råö AN
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT0.58bpg/m32005-12-19Råö AN
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT1.00bpg/m32005-12-19Råö AN
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.07 pg/m32005-12-19Råö AN
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT0.69bpg/m32005-12-19Råö AN
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT1.10bpg/m32006-01-31Råö BN
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.10 pg/m32006-01-31Råö BN
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT0.88bpg/m32006-01-31Råö BN
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.017bpg/m32006-01-31Råö BN
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.04 pg/m32006-01-31Råö BN
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT0.96bpg/m32006-01-31Råö BN
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT1.50bpg/m32006-01-31Råö BN
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT0.79 pg/m32006-01-31Råö BN
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.025bpg/m32006-01-31Råö BN
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT0.92bpg/m32006-01-31Råö BN
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT2.10bpg/m32006-01-31Råö BN
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.04 pg/m32006-01-31Råö BN
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT0.38bpg/m32006-01-31Råö BN
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT0.80bpg/m32006-05-04Råö CN
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.023bpg/m32006-05-04Råö CN
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT1.20 pg/m32006-05-04Råö CN
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.02 pg/m32006-05-04Råö CN
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.08 pg/m32006-05-04Råö CN
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT0.92bpg/m32006-05-04Råö CN
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT1.10 pg/m32006-05-04Råö CN
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT1.20 pg/m32006-05-04Råö CN
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT0.023bpg/m32006-05-04Råö CN
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT0.81bpg/m32006-05-04Råö CN
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT1.60bpg/m32006-05-04Råö CN
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.08 pg/m32006-05-04Råö CN
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT0.23bpg/m32006-05-04Råö CN
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT6.70bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.57bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT7.90bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.38 pg/m32006-02-15Stockholm AAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.37bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT8.20bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT11.00bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT2.60 pg/m32006-02-15Stockholm AAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT3.30 pg/m32006-02-15Stockholm AAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidLUFT7.20bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidLUFT11.00bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateLUFT0.37bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateLUFT2.40bpg/m32006-02-15Stockholm AAB
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidLUFT4.50bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateLUFT0.31bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidLUFT4.90bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateLUFT0.12bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidLUFT0.28bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidLUFT6.70bpg/m32006-03-15Stockholm BAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidLUFT13.00 pg/m32006-03-15Stockholm BAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateLUFT3.10 pg/m32006-03-15Stockholm BAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideLUFT4.30 pg/m32006-03-15Stockholm BAB
123456789