IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,482 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,68 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,219 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,051 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,07 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,036 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,26 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,062 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,271 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,51 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,064 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,443 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,09 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0,638 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,14 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,036 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,679 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,113 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,02 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,37 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,069 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,076 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,037 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,88 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,096 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,438 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA2,17 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,678 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,087 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,134 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA3,03 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,098 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,486 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA4,19 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,246 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,032 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,057 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,03 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,31 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,051 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,203 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,64 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA2,66 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,912 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA1,56 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,097 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA5,09 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,381 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA3,54 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,785 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,234 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,301 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,04 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA2,14 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,168 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA1,28 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1,58 µg/kg ww2001-01-01Vänern, Dalbosjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,61 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2002-01-01N Vättern 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,176 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,329 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2002-01-01N Vättern 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,027 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1,30 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,077 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,739 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA2,20 µg/kg ww2002-01-01N Vättern 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA1,87 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,952 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0,14 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA5,04 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0,211 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA1,31 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA7,82 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,872 µg/kg ww2001-01-01N Vättern 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0,025bµg/kg ww2001-01-01N Vättern 
123456789