IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.051 µg/kg ww2000-01-01Marsö 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.312 µg/kg ww2000-01-01Sturkö 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2001-01-01Gbg S skärgård 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.049 µg/kg ww2000-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2000-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.092 µg/kg ww2000-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA2.58 µg/kg ww2000-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.409 µg/kg ww2001-01-01N Vättern 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.109 µg/kg ww2001-01-01Vänern Dalbosjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Luleå skärgård 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.092 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1.93 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.164 µg/kg ww2002-01-01Gävlebukten 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.105 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Vänern 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.165 µg/kg ww2002-01-01Vättern 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1.95 µg/kg ww2003-01-01Vänern 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.505 µg/kg ww2001-01-01N Vänern 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.095 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2001-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.048 µg/kg ww2001-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA6.16 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.383 µg/kg ww2001-01-01S Vättern Visingsö 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Rebnisjaure 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.245 µg/kg ww2001-01-01Skagerack 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.06 µg/kg ww2002-01-01Vänern 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.079 µg/kg ww2002-01-01Vänern 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2000-01-01Fladen 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.042 µg/kg ww2002-01-01Rugen 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1.42 µg/kg ww2002-01-01Rugen 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.058 µg/kg ww2002-01-01Rugen 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.078 µg/kg ww2002-01-01Rugen 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.141 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.01bµg/kg ww2002-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1.05 µg/kg ww2002-01-01NÖGotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.281 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.037 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.036 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.078 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.029 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.176 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.05bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.04 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.19 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.027 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.061 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.074 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.346 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.038 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.055 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.766 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.179 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.298 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Östersjön 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.202 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA2.35 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.202 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA1.29 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA2.55 µg/kg ww2002-01-01Östersjön 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.208 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.05 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.066 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.095 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA1.02 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.123 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.473 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.319 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA1.06 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Gotland 
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.242 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.429 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)BIOTA0.025bµg/kg ww2002-01-01Gotland 
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.25 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA3.33 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)BIOTA0.245 µg/kg ww2002-01-01Gotland 
123456789