IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM0,90 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM3,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM5,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM5,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM9,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM0,50 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1,00bng/g dw2005-03-04RyaverketO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM79,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM64,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM20,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM3,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1,00bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM4,10 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM2,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM29,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM6,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1,00bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM8,00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4,00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1,00bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1,00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM6,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM4,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM5,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM541,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM149,00 ng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-11-01Ellinge reningsverkM
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM14,00 ng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM9,00 ng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,00 ng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1,00bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1,00 ng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0,20bng/g dw2004-12-01Öns reningsverkAC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM0,70bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM0,70bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM m 2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM36,00 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM296,00 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0,26 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM0,90bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM31,00 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM0,70bng/g dw2005-03-04RyaverketO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM0,70bng/g dw2005-03-04RyaverketO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM m 2005-03-04RyaverketO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM44,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM304,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0,13 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM20,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM30,00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM0,70bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM0,70bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM m 2004-11-24Gässlösa reningsverkO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM55,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM432,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0,33 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM0,90bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM28,00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM0,70bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM0,70bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM m 2004-11-01Nolhaga reningsverkO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM22,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM237,00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0,17 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
12345678910...