IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM5.90 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM4.10 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM26.00 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0.50bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM0.53 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM1.30 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM67.00 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM3.50 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM2.20 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM2.90 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0.30bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateSLAM1.50bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
 TEL82STelomer 8:2 sulfonateSLAM6.60 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM0.80bng/g dw2005-03-04RyaverketO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2005-03-04RyaverketO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM5.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0.50bng/g dw2005-03-04RyaverketO
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM0.40bng/g dw2005-03-04RyaverketO
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM0.58 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM46.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0.88 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2005-03-04RyaverketO
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2005-03-04RyaverketO
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM0.77 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM2.00bng/g dw2005-03-04RyaverketO
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0.36 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateSLAM1.50bng/g dw2005-03-04RyaverketO
 TEL82STelomer 8:2 sulfonateSLAM2.10 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM54.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM30.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM7.50 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM2.90 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM14.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM10.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM30.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM5.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM15.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM2.70 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM112.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM5.40 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0.47 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateSLAM1.50bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 TEL82STelomer 8:2 sulfonateSLAM6.50 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM2.50 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM3.23 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM1.10 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0.50bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM0.48 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM1.60 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM8.60 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM1.50 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM1.50bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM2.80 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM2.00bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM0.90 ng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Henriksdals reningsverkAB
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM3.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM5.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM5.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM9.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM0.50 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1.00bng/g dw2005-03-04RyaverketO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1.00 ng/g dw2005-03-04RyaverketO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2005-03-04RyaverketO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM79.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM64.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM20.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM3.00 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1.00bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM4.10 ng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-24Gässlösa reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM2.00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM29.00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM6.00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1.00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
634-66-2TECB11,2,3,4-tetrachlorobenzeneSLAM1.00bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
 TECB5S1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenesSLAM1.00 ng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Nolhaga reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
 DCB13141,3 + 1,4-dichlorobenzenesSLAM8.00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM0.20bng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4.00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1.00 ng/g dw2004-11-01Floda reningsverkO
12345678910...