IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT1.90 pg/m32003-12-29RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.20 pg/m32003-12-29RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.10 pg/m32003-12-29RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0.30bpg/m32003-12-29RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT17.00 pg/m32004-05-03RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2.40 pg/m32004-05-03RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.40 pg/m32004-05-03RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0.40bpg/m32004-05-03RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT15.00 pg/m32004-08-09RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT1.20 pg/m32004-08-09RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.50 pg/m32004-08-09RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0.40bpg/m32004-08-09RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT6.80 pg/m32004-11-01RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.30 pg/m32004-11-01RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.10 pg/m32004-11-01RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0.30bpg/m32004-11-01RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT2.50 pg/m32004-01-19Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.40bpg/m32004-01-19Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.20bpg/m32004-01-19Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1.00bpg/m32004-01-19Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT2.60 pg/m32004-05-24Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.40bpg/m32004-05-24Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.20 pg/m32004-05-24Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1.00bpg/m32004-05-24Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT8.60 pg/m32004-08-16Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.40bpg/m32004-08-16Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.30 pg/m32004-08-16Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1.00bpg/m32004-08-16Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT5.80 pg/m32004-11-22Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0.40bpg/m32004-11-22Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.20bpg/m32004-11-22Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1.00bpg/m32004-11-22Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT9.90 pg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2.00bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.40bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6.00bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT10.00 pg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2.00bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.40bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6.00bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT28.00 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2.80 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0.79 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6.00bpg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.20 ng/m2/day2003-12-29RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10 ng/m2/day2003-12-29RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.20 ng/m2/day2003-12-29RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2003-12-29RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP1.40 ng/m2/day2004-04-26RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP3.30 ng/m2/day2004-04-26RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.60 ng/m2/day2004-04-26RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-04-26RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.20 ng/m2/day2004-07-26RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.60 ng/m2/day2004-07-26RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.35 ng/m2/day2004-07-26RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-07-26RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.30 ng/m2/day2004-11-03RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.40 ng/m2/day2004-11-03RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.20 ng/m2/day2004-11-03RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0.60bng/m2/day2004-11-03RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.20bng/m2/day2004-01-19Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-01-19Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.10bng/m2/day2004-01-19Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-01-19Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.20bng/m2/day2004-05-24Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-05-24Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.10bng/m2/day2004-05-24Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-05-24Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.30bng/m2/day2004-08-16Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-08-16Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.10bng/m2/day2004-08-16Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-08-16Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.30bng/m2/day2004-11-22Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-11-22Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.10bng/m2/day2004-11-22Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0.50bng/m2/day2004-11-22Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.10 ng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.05bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP0.70bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.05bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP0.70bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0.20 ng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0.10bng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0.10 ng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP1.20bng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.50bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0.50bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0.09 ng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
2385-85-5MIREXmirexSEDIM3.00bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.50bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0.50bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0.09 ng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
2385-85-5MIREXmirexSEDIM3.00bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0.50bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM1.00bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0.13 ng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
2385-85-5MIREXmirexSEDIM4.00bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
12