IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT1,90 pg/m32003-12-29RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,20 pg/m32003-12-29RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,10 pg/m32003-12-29RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0,30bpg/m32003-12-29RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT17,00 pg/m32004-05-03RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2,40 pg/m32004-05-03RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,40 pg/m32004-05-03RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0,40bpg/m32004-05-03RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT15,00 pg/m32004-08-09RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT1,20 pg/m32004-08-09RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,50 pg/m32004-08-09RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0,40bpg/m32004-08-09RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT6,80 pg/m32004-11-01RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,30 pg/m32004-11-01RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,10 pg/m32004-11-01RåöN
2385-85-5MIREXmirexLUFT0,30bpg/m32004-11-01RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT2,50 pg/m32004-01-19Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,40bpg/m32004-01-19Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,20bpg/m32004-01-19Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1,00bpg/m32004-01-19Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT2,60 pg/m32004-05-24Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,40bpg/m32004-05-24Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,20 pg/m32004-05-24Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1,00bpg/m32004-05-24Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT8,60 pg/m32004-08-16Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,40bpg/m32004-08-16Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,30 pg/m32004-08-16Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1,00bpg/m32004-08-16Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT5,80 pg/m32004-11-22Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT0,40bpg/m32004-11-22Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,20bpg/m32004-11-22Pallas 
2385-85-5MIREXmirexLUFT1,00bpg/m32004-11-22Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT9,90 pg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2,00bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,40bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6,00bpg/m32004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT10,00 pg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2,00bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,40bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6,00bpg/m32004-11-22Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanLUFT28,00 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanLUFT2,80 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateLUFT0,79 pg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexLUFT6,00bpg/m32004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,20 ng/m2/day2003-12-29RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10 ng/m2/day2003-12-29RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,20 ng/m2/day2003-12-29RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2003-12-29RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP1,40 ng/m2/day2004-04-26RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP3,30 ng/m2/day2004-04-26RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,60 ng/m2/day2004-04-26RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-04-26RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,20 ng/m2/day2004-07-26RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,60 ng/m2/day2004-07-26RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,35 ng/m2/day2004-07-26RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-07-26RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,30 ng/m2/day2004-11-03RåöN
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,40 ng/m2/day2004-11-03RåöN
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,20 ng/m2/day2004-11-03RåöN
2385-85-5MIREXmirexDEP0,60bng/m2/day2004-11-03RåöN
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,20bng/m2/day2004-01-19Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-01-19Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,10bng/m2/day2004-01-19Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-01-19Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,20bng/m2/day2004-05-24Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-05-24Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,10bng/m2/day2004-05-24Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-05-24Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,30bng/m2/day2004-08-16Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-08-16Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,10bng/m2/day2004-08-16Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-08-16Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,30bng/m2/day2004-11-22Pallas 
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-11-22Pallas 
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,10bng/m2/day2004-11-22Pallas 
2385-85-5MIREXmirexDEP0,50bng/m2/day2004-11-22Pallas 
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,10 ng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,05bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP0,70bng/m2/day2004-11-08Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,05bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP0,70bng/m2/day2004-12-06Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanDEP0,20 ng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanDEP0,10bng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateDEP0,10 ng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
2385-85-5MIREXmirexDEP1,20bng/m2/day2005-01-03Stockholm, Hudiksvallsgatan 2AB
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0,50bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0,50bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0,09 ng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
2385-85-5MIREXmirexSEDIM3,00bng/g dw2004-10-01Ö GotlandsdjupetI
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0,50bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM0,50bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0,09 ng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
2385-85-5MIREXmirexSEDIM3,00bng/g dw2004-10-01Ö ÖlandH
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0,50bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanSEDIM1,00bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
1031-07-8ENDSendosulfan sulfateSEDIM0,13 ng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
2385-85-5MIREXmirexSEDIM4,00bng/g dw2004-10-01NorrköpingsdjupetE
12