IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
7439-97-6HGmercurySEDIM0.475 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM7.50qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.059 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
465-73-6ISODisodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM1.61 µg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.022 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
7440-02-0NInickelSEDIM53.70 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM10.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM2.10 %2014-09-08VendelsjönC
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.025 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
7439-92-1PBleadSEDIM18.60 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.039 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
 SCYCLDISum CyclodienesSEDIM0.002qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
 SPBDE-2PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154SEDIM1.80qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM0.25 µg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
297-78-9TELODtelodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
108-88-3TOLtolueneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
7440-62-2VvanadiumSEDIM36.80 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
7440-66-6ZNzincSEDIM228.00 mg/kg dw2014-09-08VendelsjönC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.013 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.90qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.71 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.089 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.093 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.052 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.14 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.09 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.052 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.046 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.052 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-48-4COcobaltSEDIM8.51 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-47-3CRchromiumSEDIM34.30 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-50-8CUcopperSEDIM45.00 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.034 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM8.82 µg/kg dw2014-09-08ValloxenC
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM1.90 µg/kg dw2014-09-08ValloxenC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0.55 µg/kg dw2014-09-08ValloxenC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.43 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
131-18-0DNPPDi-pentylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
793-24-8DPPN-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamineSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
72-20-8ENDendrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.015qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.14 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneSEDIM50.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7439-97-6HGmercurySEDIM0.126 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM7.50qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM5.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.12 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
465-73-6ISODisodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM11.50 µg/kg dw2014-09-08ValloxenC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.08 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-08ValloxenC
7440-02-0NInickelSEDIM29.60 mg/kg dw2014-09-08ValloxenC
12345678910...